Bild
Nästa artikel

Dags att se upp för vilt, 50 000 krockar varje år

NYHETER

De allt mer frekventa viltolyckorna sker oftast i skymning och gryning och extra försiktighet är därför viktig nu när dagarnas längd blir allt kortare. Inte minst därför att både djur och människor rör sig som mest samtidigt.

Trafikverket skriver på sin hemsida att det sker över 50 000 viltolyckor på våra vägar varje år och att antalet ökar. Vanligast förekommande är olyckor med rådjur, vildsvin och älgar. Vad kan du som trafikant göra och vad gör Trafikverket för att förhindra viltolyckor?

Det är framför allt i gryning och skymning, när djuren är aktiva och gärna förflyttar sig, som du bör vara särskilt uppmärksam och köra extra försiktigt. Som bilförare kan du förbereda din resa genom att ta reda på var de flesta viltolyckorna sker. Det  kan du läsa om på Nationella viltolycksrådets webbplats.  Där hittar du också information om vad du gör om olyckan är framme. Var alltid uppmärksam, även där det är viltstängsel.

Läs mer på Nationella viltolycksrådets webbplats

För att öka trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor arbetar Trafikverket med viltstängsling i kombination med säkra passager längs vägar med mycket trafik och hög hastighet för att förhindra kollisioner.

Trafikverket arbetar med säkra passager för att viltet ska kunna röra sig fritt utan att vara en trafikfara. Det har nämligen visat sig att enbart viltstängsel tenderar att flytta viltolyckorna snarare än att hindra. När ny infrastruktur planeras arbetar Trafikverket med att utveckla hur viltpassager över eller under vägar och spår kan utformas samt hur befintliga broar och vägportar kan viltanpassas. Dessutom arbetar Trafikverket med ett viltstyrningssystem som syftar till att med stängsel styra djuren till lämpliga passager där de kan passera vägarna.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.