Bild
Nästa artikel
Redaktionsbloggen

Vägavgifter ger blandade känslor

13 oktober 2013
Det betraktades länge som en självklarhet att Sverige skulle ha ett avgiftsfritt vägsystem. För att kunna ha det så accepterade bilister såväl bilskatten som hög bränsleskatt.

Nu verkar det som den principen är bruten. Avgifter för att köra i såväl Stockholms som Göteborgs stadsmiljö infördes med början för några år sedan. Skälet angavs vara trängseln även om också miljöaspekterna lyftes fram. Problemet i varje fall i Stockholm är att alternativa vägar saknas och därför avgiftsbefriades Essingeleden. Det kunde, framfördes det, inte vara rimligt att den som bara ville passera Stockholm skulle tvingas betala en avgift för att köra på en av Sveriges viktigaste vägar. Av samma skäl är boende på Lidingö befriade från avgift om utfart ur skattezonen, där en av passagerna skall vara vid Lidingö, sker senast 30 minuter efter infarten då Lidingöborna annars inte skulle kunna nå det avgiftsfria vägnätet.

När det gäller Essingeleden talas det inte om några sådana alternativ vilket innebär att det endast är utlandsregistrerade fordon som "klarar sig" från avgiften. I sammanhanget kan väl nämnas transportsektorns många utländska långtradare gentemot våra svenska konkurrenter. Säkerligen inget som uppskattas av de svenska företagen.

Om denna avgift kan man ha många olika uppfattningar, det som är det viktiga är principen. Ska vi ha ett avgiftsfritt vägsystem i Sverige? I sammanhanget bortser vi från Öresundsbron som är ett specialfall.

I min värld måste en princip vara allmängiltig.

Alltså måste det vara tillåtet för fler städer än Stockholm och Göteborg att nu införa vägavgifter på huvudvägar förbi städerna om de kallas för trängselskatt. Så vad händer om Malmö, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Solna, Uppsala, Gävle och även nordligare städer efter E4:an inför sådana avgifter för svenskregistrerade fordon. Kan vi då längre tala om ett avgiftsfritt vägsystem när det gäller Sveriges viktigaste transportled E4:an?

Av detta skäl kan detta regionala beslut få mycket långtgående konsekvenser för alla bilister i Sverige. Även om man bara avser att lämna den zon som möjligen lider av trängsel.

Frågan är om detta främjar miljön och inte bara ytterligare fördyrar för kollektivet bilister. För den extra miljard som beräknas komma in via den nya avgiften inklusive tariffhöjningen måste ju betalas av någon. Och det blir inte längre bara av de som bor i Stockholmsregionen. Det blir i fortsättningen av alla som kör svenskregistrerat vid färd söder- eller norrut i regionen då vettiga vägalternativ saknas. Möjligen skulle man kunna tillägga, något vid sidan om principen, att då någon redan är inom den avgiftsbelagda zonen kan man köra dit man vill, även till Stockholms citykärna, utan ytterligare avgifter. Troligen inget som minskar trafiktrycket i innerstaden. Om det nu är det politikerna är ute efter.

Bättre vore i så fall med ett beslut om att vägar numer kan, eller ska, finansieras med vägavgifter. Oavsett var. I så fall lär diskussionen säkerligen bli livlig och även bilskatten komma upp på dagordningen. Inte som här när principen bara sopas under mattan.