Nästa artikel
Zhero, nytt koncept för att nå nollvisionen
NYHETER

Zhero, nytt koncept för att nå nollvisionen

Publicerad 30 mars 2021
Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet.

Transportstyrelsen och Trafikverket går nu ut med information om Zhero, ett sätt att få större engagemang för att öka trafiksäkerheten. De framhåller att organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren.

Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Zhero fokuserar på den säkra användaren, att de som rör sig i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Två viktiga faktorer som framhålls är att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Om alla höll hastighetsgränsen skulle cirka hundra liv räddas per år. Vad många inte vet är att fortkörning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka, eller att nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

– Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer – privatpersoner, företag och organisationer, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Säkra resor är en hållbarhets- och arbetsmiljöfråga. Företag behöver ta ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck, på samma sätt som man redovisar sina klimatavtryck. När många engagerar sig i trafiksäkerhet finns stora möjligheter att minska skadade och omkomna i vägtrafiken.

Zhero är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken.

För att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder, och vad som är ett trafiksäkert beteende, kommer Zhero kommunicera för att lyfta frågan högre på samhällsagendan. I ett hållbart vägsystem vill man inte bara överleva – det finns också krav på att minska utsläpp och att känna sig trygg och trivas i blandade trafikmiljöer. En förflyttning till ett mer trafiksäkert beteende ger många fler hållbarhetsvinster, som exempelvis luftkvalitet, buller och minskat klimatutsläpp.

– Utmaningen i att driva på trafiksäkerhetsarbetet är att finna nya lösningar som inte endast fokuserar på trafiksäkerheten. Lösningarna måste öka trafiksäkerheten men också förbättra andra samhälls- och hållbarhetsmål. Det är först då trafiksäkerhetsarbetet kan bidra med sin fulla potential till samhällsutvecklingen, säger Hans Yngve Berg, analytiker på Transportstyrelsen.

Aktörerna inom Zhero är Trafikverket, Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, MHF, NTF, Polisen, Safer, Stockholms stad, STR och Transportstyrelsen.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.