Bild
Nästa artikel

Behålls behörighet på kortet vid indrag?

Fråga experterna

Behåller ett indraget körkort samma behörighet? Husbil&Husvagns expert svarar.

Fråga: Hej, min fråga gäller uppgift om indraget körkort med B-behörighet näst sista stycket på sida 11 i nummer 9.12

I er text står att indraget körkort med behörighet B skulle återlämnas till föraren med den utökade behörigheten för tung personbil typ II borttagen, även om man nu haft det tidigare.
Tidigare uppgift har varit att körkort som dragits in med så kort indragningstid att befintligt körkort återlämnas, skulle behålla tidigare behörighet.
Önskar entydig klarhet i frågan och hoppas att ni via era kontakter i Transportstyrelsen kan fixa detta.
/Tommy Åshäll
 
Svar: Mig veterligt så återlämnas inga körkort efter återkallelse. Om det någonsin varit så, så är det mycket länge sedan. Det utfärdas alltid ett nytt körkort efter återkallelse, oavsett hur lång eller kort spärrtid det är fråga om. Det som skiljer är ju att när spärrtiden är kortare än 12 månader krävs i regel inget körkortstillstånd och förarprov, vilket följer av 5:14 KKL
{5 kap. 14 § Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket, 15 eller 15 a §. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2-4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5-6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med stöd av 3 § 7-8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd. Lag (2010:1914).}
Rätten att köra tyngre personbilar enligt övergångsbestämmelsen är en fråga om en praxis. Det är inte fråga om en behörighet som kan återfås efter en körkortsåterkallelse. Har ett körkort återkallats och ett nytt körkort utfärdas, oavsett skäl, kan man inte längre åberopa denna praxis, som ju bara avser de befogenheter som gällde när det tidigare körkortet utfärdades (regelbundna 10-årsutbyten räknas inte i detta fall som nya utfärdanden av behörigheten att köra ett visst fordon, utan är bara en ”uppfräschning” av själva körkorthandlingen).
/Lars Erik Paulsson
 
Har du några erfarenheter gällande behörighet och indragning av körkort? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.