En InFact-undersökning, som är genomförd på ett representativt urval av befolkningen både i Sverige och Norge, visar att män skiljer sig markant från kvinnor i frågor om hur viktiga miljöfaktorer är när
man väljer semestermål. Hela 47 procent av de svenska männen uppger att de inte anser att miljön är en viktig faktor när de väljer semestermål. Andelen kvinnor som uppger samma svar är 31 procent. Bara tre procent av den svenska befolkningen anser att ett miljövänligt semestermål är "mycket
viktigt".


Semester från miljöansvar
Det är AB Göta kanalbolags VD, Anders Donlau, som har beställt undersökningen i anslutning till Göta kanals "miljöår 2013". De är intresserade av att veta hur många som faktiskt bryr sig om miljön när de väljer semestermål.

Många är engagerade och tar sitt miljöansvar i vardagen, men när sommaren kommer och man ska njuta av semestern är det lätt hänt att miljön faller i glömska. Vi vill uppmuntra besökare att turista så
miljövänligt som möjligt och satsar i år stort på miljöanpassade upplevelser längs kanalen, säger Anders Donlau.

 ­ Vi vill inte vara moraliserande, utan bara påminna om de underbara möjligheter vi har att semestra miljövänligt i Sverige. Många svenskar reser mer utomlands än i sitt hemland och missar den vackra naturen, de spännande upplevelserna och de miljövänliga destinationerna som finns runt hörnet,
säger Göta kanalbolags VD, Anders Donlau.

Många bryr sig
Svaren från undersökningen är likväl inte bara nedslående läsning för dem som bryr sig om miljön. Precis hälften av de tillfrågade menar att det antingen är "ganska viktigt" eller "viktigt" för dem att semestern är miljövänlig. 57 procent av de svenska kvinnorna anser detta jämfört med 42 procent av männen.

 ­ Undersökningen visar ett klart större intresse för miljövänlig semester hos kvinnor än hos män. Vi arbetar själva aktivt med att utveckla Göta kanal som en miljövänlig destination och vår förhoppning är att fler svenska destinationer utvecklar miljömässigt anpassade semesterupplevelser så att det blir enklare att välja en miljösmart semester, avslutar Anders Donlau.


Fakta:


39% av svenskarna (47% av männen och 31% av kvinnorna) anser att det är oviktigt om semesterresan är miljövänlig.

57% av kvinnorna och 42% av männen anser att det är ²ganska viktigt² eller ²viktigt² för dem att semestra miljövänligt.

45% av de norska männen anser att det är oviktigt om semesterresan är miljövänlig.

29% av de norska kvinnorna anser att det är oviktigt om semesterresan är miljövänlig.

Källa: In Fact för Göta kanal