Bild
Nästa artikel
Köpa begagnad husbil och husvagn

Köpa begagnad husbil och husvagn

MARKNAD

Efter Elmiamässans frestelser kanske det ändå visar sig att ett begagnatköp är en vettig avvägning mellan funktion och pris. Priserna sjunker på alla fordon över tid, så även på mobilt boende, och det är dessutom värt att kolla upp lokala variationer i prissättning.

Priset bland handlare i all ära, men köper du privat blir priset lägre, eller bör i varje fall bli det, men vågar man sig på privatköp? Det beror naturligtvis på hur kunnig du är. Känner du dig osäker kan det vara bättre att betala något mer hos en handlare för att få en ökad trygghet, se det som en försäkring mot obehagliga överaskningar även om skyddsnätet har sina brister. Här kommer jag att i första hand behandla principerna som gäller för både husvagnar och husbilar även om de senare är mer komplicerade att bedöma.

Köpa privat
Om vi börjar med priset så borde det vara så att den privatsålda vagnen är billigare men så är inte alltid fallet. Är prisskillnaden marginell skall du absolut välja att handla hos en handlare, då skyddas du nämligen av konsumentköplagen vilken inte kan användas i tvist mellan två privatpersoner. Vid privatköpet ligger det på köparen att förvissa sig om skicket och tvister blir oftast ytterst komplicerade att lösa och hamnar vanligen i domstol om inte köparen sväljer förtreten och reparerar på egen bekostnad. Att säljaren betalar för ett senare upptäckt fel hör inte till vanligheterna så principen är "köpt är köpt". Var därför noga med att allt som överenskommits skall finnas skriftligt men räkna inte med att alla säljare fullföljer efterhandsåtgärder. Köp därför bara en vagn som uppfyller dina krav vid överlämnandet och se till att ägarpapper blir ifyllda. När det gäller registreringsbeviset visar inte detta att den som står på det verkligen äger vagnen. Det är säljaren som har ansvaret för att anmälan görs till Transportstyrelsen men att posta handlingen gemensamt kan vara en bra lösning. Be att få se säljarens köpehandling och kolla upp den. Be också att få legitimation så du vet vem du gör affären med. Tyvärr förekommer det ruffel och båg, vet du att du verkligen får träffa säljaren om du har fört över pengarna på hans konto innan ni ska träffas? Ändå medför de flesta affärer inga problem, men var medveten om riskerna.


 

Köpa hos handlare

Är det då hundraprocentigt säkert att köpa hos en handlare? Nej, så kategorisk kan man inte heller vara men att det är betydligt säkrare råder ingen tvivel om.

Den vanligaste missuppfattningen är att konsumentköplagen stadgar garanti i ett år men så är det inte. Som köpare har du 36 månaders reklamationsrätt på fel som förelegat vid leveransen. Det är köparen som har bevisbördan. Om felet visar sig inom sex månader efter köpet anses dock felet ha funnits redan från början och köparen skall snarast anmäla felet till säljaren och även om felet funnits innan de sex månaderna passerat får sexmånadersdagen inte vara passerad vid anmälan om reklamation. Tänk på att det kan vara svårt att bevisa detta om du bara anmält det muntligt.
Använder säljaren ordet "garanti" så är det säljaren som har bevisbördan. Handhavandefel ingår inte i vare sig reklamationsrätt eller garanti så det är viktigt att kontrollera vad som gäller via exempelvis instruktionsboken. Tyvärr används ordet garanti slarvigt och det är inte alltid som köparen är medveten om skillnaden. Men lovar handlaren "garanti" ska detta stå på köpehandlingen och även vilka villkor som är förknippade med den, det kan vara så att du är tvungen att anlita en viss verkstad för service eller något liknande villkor. Det är upp till garantigivaren att kräva sådant och ibland kan garantin bli en ganska dyr historia.

Många handlare är anslutna till Husvagnsbranschens Riksförbund och dessa har förbundit sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer i det fall du och handlaren inte kan komma överens om vad som gäller. För det är inte så enkelt att bara för att du vunnit i ARN är klart att du får repationen utförd. I vissa fall tvingas köparen gå vidare till domstol som oftast, men inte alltid, följer ARN:s rekommendation. Därutöver så är det inte säkert att köparen har rätt till reklamation även om man själv upplever det så.

En annan viktig sak som ofta misstolkas av köparen är att en inbetald handpenning är knuten till den vara som köparen har ett avtal på. Så är det inte utan handpenningen är en fordran som köparen har hos handlaren. Skulle handlaren gå i konkurs mellan inbetald handpenning och leverans förlorar oftast köparen den inbetalda handpenningen utan att ha rätt till vagnen. Likaså när du betalar slutlikviden bör detta ske vid samtidig leverans. Har du inte hämtat ut vagnen räknas alla inbetalda pengar som handpenning och detta är speciellt viktigt om du köper och betalar vagnen långt innan den levereras. Du måste alltid kunna bevisa att du haft vagnen i din besittning för att inte riskera att den inte betraktas som din efter det att den betalats, så ta den därifrån och kom tillbaks med den om du exempelvis fått löfte om att handlaren förvarar den till i vår.

Även hos handlaren är det viktigt att du får de åtgärder som överenskommits ordnade innan leveransen. Det blir färre möjligheter till konflikter och vad som hänt efter den fysiska leveransen.

Försiktighet är en dygd sägs det ofta, så det kan finnas anledning att känna till ovanstående även om det är ytterst sällan som det verkligen blir fråga om tvister. Handlaren har ju sitt rykte att tänka på medan en privatperson lättare kan rycka på axlarna. Men när det inte går att lösa oenigheter är det allt som oftast ganska stora belopp det handlar om.

Taggar: Hem, Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.