Bild
Nästa artikel
18 000 återkallade körkort under första halvåret

18 000 återkallade körkort under första halvåret

NYHETER

Under första halvåret 2019 har Transportstyrelsen återkallat 18 352 körkort vilket är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. Körkort som återkallas på grund av rattfylleri ökade med 13,8 procent, men variationerna mellan länen är stora.

Antalet återkallade körkort ökar i landet som helhet, men det finns stora variationer mellan olika delar av landet skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. 

– I exempelvis Södermanlands län ökar antalet återkallelser med över 13 procent. Samtidigt minskar de i Örebro län med sex procent. Men vi vet sedan tidigare att siffrorna varierar över tid mellan olika delar av landet, och det finns inget som indikerar att detta skulle vara annat än naturliga variationer, säger Dinko Odobasic, enhetschef på Transportstyrelsen.

När en påverkad förare fastnar i polisens vägkontroller omhändertas körkortet på plats. Transportstyrelsen informeras om ärendet och påbörjar en utredning om det framtida körkortsinnehavet. Ärendetypen är den högst prioriterade inom körkortsverksamheten. Normalt återkallas körkortet minst 12 månader alternativt minst 24 månader om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det skett vid upprepade tillfällen.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Personer som kör påverkade utsätter både sig själv och andra för livsfara. Över 3000 återkallelser på ett halvår visar tyvärr att påverkade förare är en allt för vanlig företeelse på våra vägar, säger Dinko Odobasic. 

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelsegrund / 2018 / 2019 / Återkallelsegrunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1  / 2 951 / 3 358 / Rattfylleri
Återkallelsegrund 2  / 103 / 63 / Smitning
Återkallelsegrund 3  / 302 / 256 / Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4  / 9 418 / 9 840 / En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 /  952 / 680 / Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6  / 84 / 74 / Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7  / 2 700 / 2 693 / Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 / 2 120 / 2 214 / Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Samtliga* / 17 779 / 18 352  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Vid utgången av halvåret 2018 fanns det 6 551 513 körkort vilket vid motsvarande tidpunkt 2019 hade ökat till 6 629 994 stycken.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.