Bild
Nästa artikel
2016 års pengar för supermiljöbilar slut

2016 års pengar för supermiljöbilar slut

NYHETER

2016 års anslag för att betala ut supermiljöbilspremier är förbrukat. Det betyder att det i nuläget inte finns några pengar för att betala ut supermiljöbilspremier till bilar som registreras resten av året.

Transportstyrelsen har tilldelats 309 miljoner kronor för att dela ut i supermiljöbils-premier under 2016 till den som köper en supermiljöbil. Premiens storlek varierar beroende på vad det är för bil och vem som köper den.

  • Antal utbetalda supermiljöbilspremier under 2016 (jan-sept) = 8 189 st.
  • Ytterligare fordon registrerade där Transportstyrelsen bedömer att fordonet är berättigat till supermiljöbilspremie som ännu inte är handlagda under 2016 (jan-sept) = 2 430 st

September månad var den månad under 2016 då det har registrerats flest (1 532 st) personbilar som Transportstyrelsen bedömer kommer att vara berättigade till en supermiljöbilspremie. Transportstyrelsen menar att det är rimligt att anta en snarlik omfattning i oktober. Det gör att det tilldelade anslaget på 309 miljoner kronor någonstans under oktober kommer att bli tagit i anspråk fullt ut av registrerade bilar vilket innebär att det någonstans bildas en datumgräns. Bilar registrerade vid ett datum efter den datumgränsen kommer inte att få någon premie utbetald eftersom det saknas pengar för en sådan utbetalning.

Regeringen har i sin höständringsbudgetproposition föreslagit att Transportstyrelsen får ytterligare 180 miljoner kronor i anslag att använda för att betala ut supermiljöbils-premier för de återstående supermiljöbilar som registreras under 2016.

Höständringsbudgetproposition för 2016 (på regeringens webbplats)


Regeringen har i sin budgetproposition för 2017 föreslagit att Transportstyrelsen får ett anslag på 700 miljoner kronor att använda för att betala ut supermiljöbilspremier för bilar som registreras under 2017.

Budgetproposition för 2017 (på regeringens webbplats)

För både det föreslagna anslagstillskottet för 2016 och för det föreslagna anslaget för 2017 krävs att riksdagen fattar beslut om att bifalla höständringspropositionen och/eller budgetpropositionen. Några beslut är ännu inte fattade vilket innebär att Transportstyrelsen inte med säkerhet kan garantera utbetalning av ytterligare supermiljöbilspremier.

Fakta – supermiljöbilspremiens storlek

Privatpersoner

Supermiljöbilspremien är 40 000 kronor till den som köper en elbil och 20 000 kronor till den som köper en laddhybrid.

Juridiska personer

Om supermiljöbilen är en ren elbil är premien är 35 procent av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor. Är supermiljöbilen en laddhybrid är premien 17,5 procent av skillnaden, dock högst 20 000 kronor.

Supermiljöbilspremie på Transportstyrelsens webbplats

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.