Bild
Nästa artikel
30 procent fler husvagnar och husbilar  i september

30 procent fler husvagnar och husbilar i september

NYHETER

Den positiva trenden, både när det gäller husvagnar och husbilar, som märkts de senaste månaderna fortsatte även under september.

Under september nyregistrerades nära 30 procent fler husvagnar än under samma månad 2019, och för husbilar var ökningen ytterligare 2 procentenheter högre.

– Glädjande är att husvagns- och husbilsbranschen inte upplevt samma fenomen som båtbranschen gjort, kommenterar HRF:s ordförande Tomas Haglund. Det vill säga att en del av vårens och sommarens nytillkomna båtägare har tröttnat på båtlivet redan efter en säsong.

Husvagnsregistreringar för september 2020

Under september månad 2020 registrerades enligt HRF 245 husvagnar mot 193 stycken samma period 2019. Hittills under 2020 betyder det 3 160 registrerade husvagnar mot 2 891 under samma period 2019. Detta innebär en ökning för hela det hittillsvarande året med 9,30 procent.

Husbilsregistreringar för september 2020

September månads husbilsregistreringar, även det enligt HRF, visar 307 stycken, medan det i september föregående år registrerades 233 husbilar. Hittills under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 3 434 husbilar, medan det under motsvarande period 2019 registrerades 3 490 stycken. Detta innebär en minskning med 1,60 procent för år 2020.

Husvagnarna ligger därmed på en ganska konstant nivå sedan 2009 och detsamma gäller för husbilar med undantaget för den kraftiga försäljningsökningen åren 2016 till 2018.

Referens

Enligt statistikföretaget Vroom levererades det i september på privatmarknaden 12 147 nya bilar vilket är en minskning med fem procent jämfört med september 2019. Enligt deras definition levererades 256 husbilar vilket är en ökning på 36 procent mot samma månad i fjol och två procent för hittillsvarande 2020. Husbilsförsäljningen ligger därmed markant högre än för vanliga personbilar till privatpersoner, sett till året är minskningen i denna kategori 14 procent mot husbilarnas två. Antalet nyregistrerade elbilar med batteri ökade i september med 109 procent jämfört med september 2019 och landade på totalt 3 670 bilar. 


Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i september med 19 procent jämfört med september 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar jämfört med hittillsvarande 2020 som var 67 dagar vilket indikerar ett större intresse för begagnade bilar nu än tidigare under året. För hittillsvarande 2020 är försäljningsökningen av begagnade bilar nio procent. Någon särredovisning för husbilar finns inte.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 1,7 procent i september jämfört med samma månad förra året.

Trafikanalys (SCB) redovisar att det under september 2020 totalt sett nyregistrerades 29 791 personbilar vilket är en ökning med 7,4 procent jämfört med september föregående år. De redovisar vidare att det sålts 3 942 husbilar under hittillsvarande 2020 mot 3 997 samma period i fjol vilket är en minskning med 1,4 procent. För husvagnar är siffrorna 3 514 mot 3 291, en ökning med 6,8 procent. Dieselbilar uppgick till 16,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 10,2 procentenheter jämfört med september föregående år. Under månaden avregistrerades 25 645 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 146 fordon.

Fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing rapporterar att det totala antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner under september ökade med 11,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Räknat i antalet bilar såldes det totalt 105 510 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, privatmarknaden, och företag), vilket är 10 685 fler bilar än i september 2019. Bilhandeln sålde totalt 50 695 begagnade bilar till privatpersoner under september månad, vilket är en ökning med 16,7 procent jämfört med samma månad förra året.

– Marknaden är fortsatt väldigt stark och även om vi nu börjar märka av en utplaning av priserna är prisnivåerna fortsatt klart högre än innan pandemin. Efterfrågan är vidare mycket stark men leveranserna av nybil börjar komma igång och hemestern är slut. Det är vi övertygade om kommer påverka prisbilden inom kort. Slutsatsen måste vara att det just nu finns ett fönster med ett gyllene läge att sälja sina begagnade bilarsäger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på BCA Vehicle Remarketing.
 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.