Bild
Nästa artikel
Aktiva farthinder ska sänka farten

Aktiva farthinder ska sänka farten

NYHETER

Ett nytt sätt att dämpa hastigheten ska nu för första gången testas på en statlig väg. Det är E65 i Ystad som förses med ett så kallat aktivt farthinder. Farthindret påverkar enbart de som kör fortare än gällande hastighetsgräns.

Trafikverket kommer under en femårsperiod att testa ett aktivt farthinder som är rörligt och styrs av hastigheten på passerande fordon. Syftet är att få ytterligare ett verktyg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade i tätortsmiljö, samtidigt som framkomligheten bibehålls.

Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer att mötas av en nedsänkning i vägbanan. Till skillnad från vanliga upphöjda gupp är det alltså bara den som kör för fort som märker farthindret.

Trafikverket etablerar nu ett första test på E65 i närheten av korsningen Dragongatan-Koppargatan i Ystad tätort. Dragongatan (E65) är starkt trafikerad, varav en stor del tung trafik på väg till och från hamnen. Samtidigt korsar många oskyddade trafikanter vägen. Hastigheten är 50 km/timmen och traditionella farthinder är inte rimliga ur arbetsmiljösynpunkt för den tunga trafiken.

Ytterligare två platser i landet ska förses med aktiva farthinder under 2019-2020. Effekterna kommer att utvärderas kontinuerligt under femårsperioden. Därefter tas beslut om ytterligare aktiva farthinder ska etableras.

Malmö, Uppsala och Linköping har med gott resultat testat aktiva farthinder. Utvärderingar har visat på lägre medelhastigheter, fler som lämnar företräde för gående vid övergångsställen och lägre bullernivåer.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.