Bild
Nästa artikel
 Allt färre omkommer i tätortstrafik

Allt färre omkommer i tätortstrafik

NYHETER

Antalet olyckor i trafiken har en mycket gynnsam utveckling just nu. Den här gången kommer statistik på antalet olyckor både från SKL och Transportstyrelsen samtidigt.

15:51 idag lade SKL ut ett pressmeddelande om antalet omkomna i tätortstrafiken. SKL är mycket stolta över utvecklingen som de, föga förvånande, tillskriver sig en del av äran för. Dock får det nog sägas att även förarna borde ha en eloge. De som har anledning att glädjas mest är nog de som kunde ha omkommit så det är naturligtvis en mycket glädjande utveckling även om antalet allvarligt skadade har ökat, något som Transportstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande som återges under texten från SKL. Hela denna ökning har drabbat cyklister.

– Antalet omkomna i tätortstrafik har inte varit så lågt sedan första hälften av 1900-talet. Kommunerna är mycket framgångsrika i sitt arbete med trafiksäkerhet. Det införs bland annat lägre hastighetsgränser för biltrafik där det finns fotgängare och cyklister, och det satsas mycket på trafiksäkerhet i samband med gatubyggen och stadsplanering, säger Jan Söderström, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Visionen är att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Transportstyrelsens statistik visar att utvecklingen på de kommunala vägnäten har varit mycket positiv sedan millennieskiftet. År 2001 omkom 139 personer i tätortstrafiken. År 2003 omkom 86 personer. Åren 2010-2012 sjönk antalet till mellan 55 och 75 omkomna per år och 2013 förolyckades alltså 46 personer.

Under 2013 omkom 15 fotgängare i tätortstrafik, tidigare år har siffran varierat mellan 20 och 30. Cykelolyckorna minskar trots att antalet cyklister ökar i landet. Elva cyklister omkom förra året, vilket är en halvering jämfört med för tio år sedan.


– En väldigt positiv del av utvecklingen i tätortstrafiken är att allt färre barn omkommer i olyckor. Under fjolåret var ingen av de fotgängare eller cyklister som omkom i tätortstrafiken ett barn under 15 år, säger Jan Söderström.

15:30 kom Transportstyrelsen med sitt pressmeddelande och där framhävs helheten som även den är mycket positiv.

Antalet omkomna inom vägtrafiken minskade till 264 personer under 2013, enligt preliminära uppgifter från Transportstyrelsen. Det är den lägsta siffran sedan andra världskriget. Även inom luftfart minskade dödstalen medan de ökade inom sjöfart och järnväg.

Transportstyrelsen har sammanställt preliminära uppgifter om omkomna i transportsystemet för 2013 inom järnväg, luft, sjö och väg.

Trots att 264 personer omkom i den svenska vägtrafiken år 2013 är det den lägsta nivån sedan 1944. År 2010 omkom 266 personer och 2012 omkom 285 personer. Som mest omkom 1 313 personer båda åren 1965 och 1966.

– Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete av många aktörer som lett till denna gynnsamma trafiksäkerhetsutveckling. Det innebär att etappmålet om högst 220 omkomna i trafiken år 2020 som Riksdagen beslutade om år 2009, sannolikt kommer att nås, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Bland de åtgärder som kan förklara minskningen är den kontinuerliga utbyggnaden av mötesfria vägar, säkrare fordon, sänkta hastigheter och kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna.

Antalet personer som skadades allvarligt i vägtrafiken ökade för första gången sedan 2008. Under 2013 skadades 4 681 personer allvarligt. Hela ökningen med 6 procent jämfört med 4 433 år 2012 beror på att fler cyklister skadats allvarligt. Nästan hälften (47 %) av alla allvarligt skadade är cyklister.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.