Bild
Nästa artikel
Bara en höjd avgift till Transportstyrelsen nästa år

Bara en höjd avgift till Transportstyrelsen nästa år

NYHETER

Transportstyrelsen föreslår att vägtrafikregisteravgiften höjs med 10 kronor. I övrigt fryser Transportstyrelsen alla befintliga avgifter på 2020 års nivå och låter dem gälla även under 2021. Syftet är att underlätta för företag inom transportområdet på grund av den pågående pandemin.

Transportstyrelsens verksamhet finansieras till stor del av avgifter och varje år genomförs en översyn av avgiftsnivåerna och under juni månad brukar ett förslag remitteras till branschföreträdare. Men detta år är förutsättningarna lite annorlunda på grund av den nuvarande covid-19-pandemin. Många företag och aktörer inom transportområdet har drabbats hårt av reserestriktioner och minskade intäkter.

– För att underlätta för alla som verkar i en mycket utsatt bransch väljer vi att frysa våra avgiftsnivåer och låta dem ligga kvar på 2020 års nivå, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bedömer ändå att en avgiftsförändring behöver göras för vägtrafiken. 

  • Vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i vägtrafikregistret föreslås höjas från 65 till 75 kronor. Höjningen behöver göras för att säkerställa en långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Höjningen bedöms inte få någon större påverkan på företagens ekonomi. 

Transportstyrelsens förslag om avgiftsjusteringar kommer att remitteras i vanlig ordning men processen inleds efter sommaren i stället för som brukligt i juni.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.