Bild
Nästa artikel
Bara var tionde skadeverkstad klarar kraven

Bara var tionde skadeverkstad klarar kraven

NYHETER

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har för femte gången gjort en kvalitetskontroll på skadereparationer. Resultatet visar att bara var tionde verkstad når upp till kraven och var tredje reparation är bristfälligt utförd.

TFF har i samarbete med Dekra och försäkringsbolagen Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa genomfört sin årliga kvalitetskontroll på skadeverkstäder. Undersökningen utfördes av Dekra som gjorde stickprovskontroller på drygt 80 större bilverkstäder i Sverige som utför skadereparationer. Syftet är att förbättra de skadereparationer som görs åt försäkringsbolagens kunder. De utvalda verkstäderna står tillsammans för cirka 40 procent av det totala antalet skadereparationer som utförs åt försäkringsbranschen till ett totalt värde av cirka nio miljarder kronor. Fram tills nu har reparationer kontrollerats på drygt 4700 fordon.

Visserligen ger resultatet vid handen att det under de fem åren skett en trendmässig förbättring men fortfarande når ungefär en tredjedel, 29 procent, inte upp till kraven och ofta handlar det om rent slarv från verkstadens sida. 1 300 kontroller har utförts under 2018 och i jämförelse med föregående års underkännanden som var på 34 procent är det dock en förbättring. När kontrollerna startade 2014 var siffran hela 54 procent.

– Det är ett bättre resultat än tidigare under kontrollperioden men fortfarande är det långt kvar till en acceptabel nivå, säger Anders Edvardsson, projektledare hos branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF). En orsak till det förbättrade resultatet är sannolikt att branschen utför dessa återkommande kvalitetskontroller.


Listan med kontrollpunkter inkluderar att säkerställa om verkstäderna följer biltillverkarens reparationsanvisningar och normer för hur arbetet ska gå till. Bilarna har kontrollerats såväl under pågående som efter avslutad reparation.

Åtta av de åttio verkstäderna ligger på en acceptabel nivå De vanligaste reparationsanmärkningarna gäller fastsättning/montering av dörrar och stötfångare, lackarbete samt att metodbeskrivning för arbetet som ska göras inte används eller följs. Målsättning är att alla skadeverkstäder ska ligga på den nivån som de åtta gör.

Kontrollerna visar också att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder, ibland också mellan verkstäder inom samma kedja.

– Verkstäderna med bäst resultat har inga anmärkningar alls på de kontrollerade reparationerna. I den andra änden av skalan finns verkstäder som har anmärkningar på upp till nästan 70 procent av de kontrollerade reparationerna, säger Anders Edvardsson. 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.