Bild
Nästa artikel
Campingar ökade med åtta procent 2019

Campingar ökade med åtta procent 2019

NYHETER

Turismen hade närmare 68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige under 2019, en ökning med fyra procent eller 2,7 miljoner jämfört med året innan. Men campingarna ökade dubbelt så mycket.

Den prelimiinär statistiken för 2019 års turism har presenterats och totalt inrapporterades 67,8 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en ökning med fyra procent jämfört med 2019.

De svenska gästnätterna ökade med fem procent till 50,4 miljoner. Gästnätterna från våra nordiska grannländer ökade sammantaget med en procent under 2019, Danmark ökade fem procent, Finland med en procent medan de norska besöken är oförändrade. Gästnätter från övriga Europa ökade med åtta procent. Sveriges två enskilt största utomeuropiska marknader, USA och Kina, ökade med 22 respektive 17 procent. Under den senaste tioårsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med omkring 3 procent om året i genomsnitt.

Ser man istället till gästnätter per capita så placerade sig Jämtlands län i topp 2019. Under året registrerades drygt tre miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i länet. Om man fördelar dessa på antal invånare i länet motsvarar det 18,8 gästnätter per person och år, att jämföra med riksgenomsnittet på 4,9.

Efter Jämtland placerade sig Gotlands län med drygt en miljon övernattningar eller 15,6 gästnätter per capita och år. På tredje och fjärde plats kom Dalarna och Kalmar län med drygt 5 respektive 3 miljoner gästnätter motsvarande 15,3 och 10,1 gästnätter per person och år.

58 procent av alla kommersiella gästnätter 2019 tillbringades på hotell. Under året sålde de svenska hotellen närmare 25 miljoner rum belagda med 39,5 miljoner gästnätter, en ökning med 4 procent jämfört med 2018. Den sammanlagda logiintäkten uppgick till 26,5 miljarder och den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var 1 039 kronor.


På camping med 25 procent av gästnätterna registrerades under året drygt 17 miljoner övernattningar, en ökning med 8 procent från fjolåret. Den totala logiintäkten på camping, som är en ny uppgift i statistiken från och med 2019, uppmättes till 2,2 miljarder kronor.

På vandrarhem som stod för drygt 5 procent av det totala antalet gästnätter ökade gästnätterna med 1 procent jämfört med fjolåret till 3,5 miljoner. Logintäkterna för vandrarhem uppgick till 1,1 miljarder kronor under 2019.

På stugbyarna minskade gästnätterna med 2 procent till 3,3 miljoner och de samlade logiintäkterna uppgick till närmare 890 miljoner kronor.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.