Bild
Nästa artikel
Diesel skiljer stort mellan olika mackar

Diesel skiljer stort mellan olika mackar

NYHETER

Att diesel är en och samma produkt oavsett var du köper den stämmer inte menar Gröna Bilister i sin årliga rapport. De har gått igenom vilken miljöpåverkan de olika mackarnas produkter har.

Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2021 har dessa data samlats tillsammans med information om drivmedelsförsäljningen i Sverige som helhet. På större mackar ska miljödeklarationer fästas på pumpar, gasdispensers samt laddstolpar och ska visas med en färgkodning som liknar energimärkningen på kylskåp. Förnybar andel och råvaror redovisas också.

Huvudbuskapet är att skillnaderna mellan olika leverantörer är stora och då med fokus på miljöpåverkan som inte definieras exakt.

Först konstateras att mängden fossila drivmedel som används i Sveriges vägtrafik minskade från cirka 70 TWh år 2019 till cirka 66 TWh år 2020 vilket till stor del förklaras med pandemin. Även ursprunget har ändrat sig över tid där Rysslands andel minskat från 27 procent 2019 till fem procent 2020 men långt ifrån allt ursprung kan fastställas. Preem, Qstar, Shell och St1 kan redogöra för råoljans och övriga fossila råvarors ursprungsländer, men inte Circle K, Ingo, OKQ8 och Tanka. 

HVO, syntetisk diesel, består ofta av palmoljeprodukter, palmolja och PFAD, men andelen har minskat drastiskt. 2019 var den 44 procent men 2020 var den nere i tio procent. Det är positivt då palmoljeprodukter bidrar till regnskogsskövlingen. Från och med 1 januari 2022 får inte palmoljeprodukter användas för inblandning i diesel för att uppfylla reduktionsplikten och andelen ökade från knappt 22 procent år 2019 till drygt 23 procent år 2020.


Fossila drivmedel är helt dominerande för transporter. El, som debatteras flitigt, stod 2020 för enbart 0,5 procent av "drivmedelsförsäljningen" och 1,5 procent av trafikarbetet. Skillnaden beror på elmotorns högre verkningsgrad jämfört med drift via fossila drivmedel.

Störst andel inblandning av förnybara råvaror har Preem ACP Diesel 50 som har 54,5 procent. Den menas därför ha lägst miljöpåverkan med 46,3 gram CO2e/MJ. I andra änden av skalan återfinns Qstar/Bilisten/Pump Diesel B7 som innehåller palmolja. Inblandningen av förnybart är där 16,3 procent och klimatpåverkan uppges till 83,9 gram CO2e/MJ.

Listan för de övriga bolagen med den högsta andelen inblandning först följs på plats två av St1/Shell1st Renewable Diesel, (52,8), OKQ8/Tanka GoEasy Diesel Extra, (40,3), Preem Evolution Diesel, (29,8), OKQ8/Tanka GoEasy Diesel, (26,3), St1/Shell Diesel, (26,3), samt Circle K/Ingo Miles Diesel, Miles Plus Diesel, (23,9).

Inget anges dock om hur reduktionsplikten påverkar förbrukningen.
 
Taggar: Nyheter
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2021 har dessa data samlats tillsammans med information om drivmedelsförsäljningen i Sverige som helhet. På större mackar ska miljödeklarationer fästas på pumpar, gasdispensers samt laddstolpar och ska visas med en färgkodning som liknar energimärkningen på kylskåp. Förnybar andel och råvaror redovisas också.

Huvudbuskapet är att skillnaderna mellan olika leverantörer är stora och då med fokus på miljöpåverkan som inte definieras exakt.

Först konstateras att mängden fossila drivmedel som används i Sveriges vägtrafik minskade från cirka 70 TWh år 2019 till cirka 66 TWh år 2020 vilket till stor del förklaras med pandemin. Även ursprunget har ändrat sig över tid där Rysslands andel minskat från 27 procent 2019 till fem procent 2020 men långt ifrån allt ursprung kan fastställas. Preem, Qstar, Shell och St1 kan redogöra för råoljans och övriga fossila råvarors ursprungsländer, men inte Circle K, Ingo, OKQ8 och Tanka. 

HVO, syntetisk diesel, består ofta av palmoljepr

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Kampanjerbjudande – halva priset livet ut!

Den här artikeln är del av vår Premium-tjänst. För att få tillgång till den och alla andra Premium-artiklar behöver du teckna ett medlemskap. Just nu har vi ett extra förmånligt erbjudande: Halva priset livet ut.

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.