Bild
Nästa artikel
Dubbdäck tar fler liv än de räddar

Dubbdäck tar fler liv än de räddar

NYHETER

Forskare på Chalmers i Göteborg slår fast att dubbar gör mer skada än nytta.

Den nya studien är publicerad i vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health och tar ett helhetsgrepp på framställning, samt användning av dubbdäck och hur det påverkar människors hälsa.

Tre forskare vid Chalmers avdelning för miljösystemanalys har vägt in hur många liv som sparas i trafiken tack vare dubbdäcksanvändningen och sedan ställt det mot hur mycket hälsofarliga utsläpp dubbdäcken bidrar till – både på vägarna och när de tillverkas. Analys av olycksstatistik visar att den svenska användningen av dubbdäck beräknas rädda mellan 60 och 770 levnadsår i trafiken under vintern, samtidigt som mellan 570 och 2200 levnadsår går till spillo sett över dubbdäckens hela livscykel.
 
– Sammantaget ger det här en väldigt tydlig bild av att dubbdäck kostar mer liv än de räddar, säger Sverker Molander, professor i miljösystem och risk vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.

Störst negativ påverkan har dubbdäcken när de används – dubbarna sliter nämligen upp hälsofarliga partiklar ur vägbanan. Forskarna beräknar att mellan 67-77 procent av dubbdäckens dåliga hälsoavtryck kommer härifrån. Men de har också undersökt hur människor påverkas under framställningen av dubbarna. De består nämligen till stor del av kobolt, som bryts i Kongo-Kinshasa. 

– Den småskaliga gruvbrytningen, där det sker många olyckor och dödsfall, står för den näst största andelen av dubbdäckens negativa hälsopåverkan. Dödsfall kopplade till konflikten i Kongo-Kinshasa står för den minsta delen, men här finns samtidigt fler aspekter som inte är inkluderade i studien. Konflikten påverkar ju hela samhället, och jag tror inte många tänker på att användningen av dubbdäck bidrar till situationen i landet, säger Anna Furberg.

Forskarna tycker att dubbfria vinterdäck kan vara ett alternativ, men de lyfter också fram att det behövs mer forskning kring alternativ till dubbdäck som inte har samma negativa hälsoaspekter.

Artikeln ursprungligen publicerad på Vi Bilägares hemsida.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.