Bild
Nästa artikel

Enkelt anlägga ställplats

Nyheter

Gästhamn för båtar är en självklarhet i många av landets kommuner. Det är däremot ganska få som känner till vad som utmärker en ställplats för husbilar. Vi vill sprida kunskapen och därför bjuder vi här på en av våra artiklar från ställplatsbilagan i Nr 6-2009.

Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. I Europa finns uppskattningsvis 1,3 miljoner husbilar, och av dessa finns nästan 50.000 i Sverige.
Under 2007 stod husbilsägarna för drygt 1,2 miljoner gästnätter på landets campingplatser. Flera undersökningar visar, att nästan dubbelt så många övernattningar görs utanför campingplatserna. Att så sker beror inte på ekonomiska orsaker, utan på att de flesta campingplatser "ligger fel". Husbilsturisten ställer nämligen andra krav än husvagnsturisten, som gärna uppehåller sig en längre tid på en och samma plats.
Det viktigaste för husbilsturisten är att finna en "ställplats" – från tyskans "Stellplatz", ett begrepp som används i de flesta länder – där man kan parkera sin husbil vid besök i tätorten eller vid något populärt turistmål. Denna plats behöver bara erbjuda ett minimum av service – och kräver därför ett minimum av investeringar.
På kontinenten finns mer än 2000 ställplatser, men tyvärr är antalet ställplatser i Sverige mycket litet.


Enkla krav
Att anlägga en ställplats kan vara såväl en kommunal som en privat angelägenhet.
För kommunen innebär en centralt placerad ställplats att fler husbilsturister lockas att stanna på orten – de lokala näringsidkarna till gagn.
För den privata intressenten – ägaren till en attraktiv turist-attraktion, en värdshusvärd eller dylikt – lockar ställplatsen fler besökare som, förhoppningsvis, spenderar mer än om de tvingats till ett kortare besök för att sedan åka vidare för att finna lämplig övernattningsplats.
Förutom själva läget är det i stort sett två krav husbilsägaren ställer på en ställplats: den ska vara tillgänglig dygnet runt och det ska finnas påfyllnings- och tömningsmöjligheter för färskvatten respektive avlopp. Helst ska marken också vara plan.


Hamnsamarbete
Möjlighet till elanslutning efterfrågas av endast 11 procent, och lika få anser att det ska vara gratis att övernatta på en ställplats.
Detta betyder att i princip alla som har en yta som lämpar sig för en parkeringsplats, har möjlighet att anordna en ställplats för husbilar. Dessutom upplåter redan många kommuner relativt centralt belägen mark för gästhamnar där det finns stora markytor tillgängliga under sommarhalvåret. Sådana platser, med den service som finns i form av duschar och toaletter, är ofta lämpliga även för husbilar. Samtidigt skulle en husbilsuppställning kunna leda till både ökad bevakning och extrainkomster för hamnarna.
Ändock krävs det en del fingertoppskänsla vid anläggandet av en ställplats. Förutom att läget måste vara attraktivt måste platsen vara lätt att nå från genomfartsgata/väg, och platsen bör inte ligga på sådant ställe att buller från väg eller järnväg stör nattron. Kan ställplatsen inte förläggas i stadens centrum, krävs goda kommunala förbindelser. Många husbilsåkare har dessutom sina cyklar med sig, varför närhet till cykelvägar är en fördel.

Utformning
Marken måste givetvis vara hårdgjord – asfaltering är dock inte nödvändigt – och ha tillräcklig bärighet för fordon åtminstone upp till 4500 kg. (Uppskattningsvis 10 procent av det totala husbilsbeståndet har en högre totalvikt än 4500 kg.)
Körvägarna inom ställplatsen måste vara tillräckligt breda (4,5 till 5 meter), och över hela ställplatsen måste det finnas en fri höjd på minst 4 meter så att även de allra högsta husbilarna kan nyttja platsen.
För varje husbilsekipage krävs en markerad "tomt" på cirka 50 m²: 9 till 10 meter lång och 5 till 6 meter bred. Om ställplatsen är mycket stor kan man avstå från tomtindelning och tillåta en friare uppställning.
På ställplatsen ska det finnas information om orten och dess sevärdheter (normal turistinformation), vilket ger goda möjligheter för lokala näringsidkare att marknadsföra sig. Information om ställplatsen och om avgifter är en självklarhet.


Service
Möjligheterna till påfyllning av färskvatten och tömning av gråvatten/toalettank kan göras mycket enkla. Viktigt är att "serviceplatsen" är lätt tillgänglig, och att trafiken till och från denna inte stör övriga gäster onödigtvis.
Bättre är dock att installera en för ändamålet särskilt avsedd "servicestation". Sådana har snabbt blivit omtyckta av ställplatsägare på kontinenten eftersom de ger kunderna en bra service, samtidigt som de kräver ett minimum av underhåll. Två tyska produkter Sani Station och Holiday-Clean – dominerar marknaden och finns på sammanlagt ett tusental europeiska ställplatser. Stationerna är lätta att installera, de kommer färdiga för montering på en gjuten betongplatta, och de ansluts till befintliga vatten- och avloppsledningar.
Samma tillverkare har även andra produkter avsedda för ställplatser, exempelvis elanslutningsstolpar. Elanslutningsmöjlighet på varje tomt är dock normalt inte nödvändigt.
En servicestation kostar från cirka 5500 euro och en elanslutningssstolpe cirka 2000 euro. (Tyska priser i mars 2009, exklusive moms.)
Även möjlighet att lämna sopor – gärna med källsortering – ska finnas på en ställplats.

Ekonomi
Ytterst få husbilsåkare anser att det ska vara gratis att övernatta på en ställplats.
Dygnsavgiften för att parkera sin husbil på en ställplats varierar kraftigt, men priser på 10–15 euro är vanliga på normala ställplatser. På mycket populära platser är husbilsturisten beredd att betala en högre avgift.
Även servicen är naturligtvis avgiftsbelagd. Holiday-Clean är försedd med en inställbar myntautomat för färskvattenpåfyllning (till exempel 1 euro för 80–100 liter). Holiday-Clean kan även levereras med inbyggd p-automat (fabrikat CALE).
Även elanslutningsstolpen Elektro-Star har myntautomat (till exempel 0,50 euro för 1 kWh). Som komplement till myntautomaterna finns även kortläsare.

Potential
Husbilsturisterna är en köpstark målgrupp. Utländska turister spenderar i snitt 626 kronor per dygn när de är i Sverige, medan svenska fritidsresenärer kostar på sig utgifter för 372 kronor per person och dygn under semestern. Av de 1,2 miljonerna husbilsövernattningar på landets campingplatser under 2007 stod utländska turister för ungefär en fjärdedel.
Med större tillgång till attraktiva ställplatser skulle antalet utländska husbilsturister sannolikt öka kraftigt. Intresset för vårt land är stort, och nuvarande valutakurs gör Sverige till ett ekonomiskt fördelaktigt land att semestra i. Attraktiva ställplatser kommer sannolikt även locka svenska husbilsåkare att i större omfattning söka sig till de orter som kan erbjuda sådana.
Denna ökade turism innebär inte bara större inkomster för staten (en tioprocentig ökning av antalet utländska husbilsgästnätter skulle ge ökade momsintäkter med cirka 7,5 miljoner kronor årligen), utan också ökad omsättning för de lokala näringsidkarna.

Sammanfattning
Det är viktigt att husbilsåkarna, både inhemska och utländska, känner sig välkomna och trivs i vårt land.
Husbilarna och de som utnyttjar dem ska ses som en resurs, och inte som ett problem. Om man förbjuder husbilsägarna att övernatta i sina fordon (vilket tyvärr förekommer i en del kommuner), åker de vidare och spenderar sina pengar på annan plats.
Det är, tekniskt sett, enkelt att ordna övernattningsplatser för husbilar, och ställplatserna innebär ingen negativ miljöpåverkan, även om de ligger i stadens centrala delar.
Startsträckan är kort och utvecklings- och driftskostnaderna låga. Vinnarna är många och fördelarna stora – inte minst för kommunen och det lokala näringslivet. &
Lars Erik Paulsson (text)
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
BoBo
2009-07-21 22:31

Hej!

Bra initiativ att försöka få kommunerna att få upp ögonen för behovet av ställplatser i Sverige motsaten är SCR,s representant på Gotland som försöker att förbjuda övernattning utanför campingplatserna. Tyvärr måste jag påpeka vad jag tycker är ett sakfel och det gäller priserna 10-15€ gäller på särskilt attraktiva platser som i storstäder och längs kusterna. De flesta tar en avgift mellan 0 till 10€ och då ingår oftast fri tömning av av gråvatten och toa samt takning av vatten. Det är inte ovanligt att platser med priser från 6€ till 10€ också inkludera el. Se gärna i Reisemobils Bordatlas. Själv har jag åkt runt i Europa med husbil sedan mitten på 80-talet och sett antalet ställplatser ständigt blir fler.

#1
s7
2009-07-22 20:37

Denne siden heter Husbil&Husvagn!! Hvorfor er ikke husvagner nevnt i artiklen om at anlegge en Stellplatz. Husvagnreisende kan i enkelte tilfelle også ha behov for en enklere plass for et bynært opphold. Alle Husvagnreisende er ikke barnefamilier.

#1
yngve
2009-08-05 14:52

Skicka den informationen till den nya landshövdingen på GOTLAND ,så kanske vi husbilsåkare åka oftare dit, Är den förra landshövdingen som ligger bakom den negativa attityden kanske ?Så det kanske finns möjlighet att få ställplatser i VISBY kommun,det skulle ju vara trevligt

#1
Kabe700L
2009-08-21 18:52

Denna artikel borde läsas av ansvariga på Malungs kommun! där styrs turisten med hot om böter till den dåliga campen som ligger söder om älven, på norra sidan finns en stor parkering som kan användas som "stellplats" med minimal investering. Den ligger 5 min gångväg från centrum.

#1
anding
2009-09-20 22:52

Bra artikel Lars Erik. Det finns många kommuner som skulle behöva tänka över sin inställning till oss husbilsåkare. Bl.a. min kommun, Gotland som är ett paradis på jorden. Men Yngve, det är nog inte vår förra landshövding som är skuld till den lite avoga inställningen till husbilsfolket , utan snarare några starka krafter inom campingbranschen. Dom vill hellre ha in alla campare på sina campingplatser,vilket i sig är naturligt, men dom biter sig själva i svansen. Dessutom finns det tydligen inget större intresse hos vår kommunledning för frågan. Men vi ger oss inte,.utan vi "tutar och kör". Väl mött på Gotland nästa sommar. Anding.

#2
nisse i sthlm
2010-08-10 15:00

Jag har nu åkt husbil i 5v. i europa och många ställplatser har vi besökt. Tänk när ska affärsmännen trycka på de ansvariga i sina städer att vi vill ha in turisterna i city ..köpstarak husbilsfolket.
På ett ställe i frankrike var det 200 husbilar på ställplatsen vatten och ström för 9 Eu. per dygn. Dessutom bara 3min promis till city.
Där spenderade vi c.:a 200Eu. välkommen med era pengar..och affärsmännen jublade såå klart. Nisse i Sthlm

#3
Lars Permelin
2010-12-08 17:52

Hej, denna artikel om hur enkelt det är att anlägga en ställplats tycker jag är strålande bra och informativ. Jag har på senare tid (nov-dec 2010) skickat flera länkar till flera kommuner, turistbyråer, m.fl.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.