Bild
Nästa artikel
EU beslutade om skärpta krav på utsläpp

EU beslutade om skärpta krav på utsläpp

NYHETER

I går tog Europaparlamentet beslut om att skärpa kraven för utsläpp från fordon. För personbilar gäller 37,5 procents minskning och för transportfordon 31. 2030 ska målet vara uppnått.

Beslutet innebär en skärpning från det förslag som tidigare beslutats av EU-ländernas regeringar i rådet. För att slutligen träda i kraft ska ytterligare ett beslut tas.

Flera länder samt fordonsindustrin har tidigare motsatt sig så kraftiga minskningar. Uppnår inte bilfabrikanterna kraven kommer de att krävas på avgifter och 2023 ska det ske en utvärdering och nya beslut tas om hur de förmodat inbetalda beloppen ska användas för utveckling av fossilfri drift och kompetensutveckling av industrins personal.

Vidare ska det ske en utvärdering av fordons koldioxidutsläpp under deras hela livscykel. För detta föreslås en gemensam standard inom EU om hur bedömningen ska ske med ett nytt regelverk som grund. Transportsektorn står för cirka tjugo procent av EU:s koldioxidutsläpp.

Utsläppen av koldioxid har efter en minskning mellan 2007 och 2016 ökat igen. Anledningen tros bero på att allt fler ersätter dieseldrivna fordon med bensindrivna, 2017 sjönk försäljningen av dieseldrivna fordon med 18 procent och eldrivna fordon har totalt sett en marginell försäljning. Även de skärpta utsläppskraven i och med införandet av testmetoden WLTP har bidragit då många bilar inte hann godkännas och därmed inte kunde säljas. Jako, som levererat siffrorna, menar att även ett ökat intresse för större bilar som SUV:ar spelar roll.
 
Taggar: Nyheter
EU beslutade om skärpta krav på utsläpp

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.