Bild
Nästa artikel
Fler återkallade körkort 2018

Fler återkallade körkort 2018

NYHETER

Under 2018 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 34 617 körkort. Det är en ökning med 5,8 procent jämfört med föregående år då 32 736 körkort återkallades. ”En väsentlig överträdelse” är som tidigare den vanligaste orsaken till körkortsåterkallelse.

En väsentlig överträdelse innebär vanligtvis fortkörning, men kan också innebära exempelvis körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i samband med körning. En väsentlig överträdelse står för mer än hälften av alla beslut om körkortsåterkallelse.

– Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Störst procentuell ökning är det för medicinska skäl medan fortkörning står för den största ökningen i antal.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2017 / 2018 / Återkallelsegrunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1  5 694 / 5 746 / Rattfylleri
Återkallelsegrund 2  209 / 185 / Smitning
Återkallelsegrund 3  707 / 545 / Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4  17 240 / 18 234 / En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5  1 620 / 1 662 / Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6  150 / 182 / Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7  5 029 / 5 503 / Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 3 769 / 4 161 / Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov


Samtliga* / 32 736 / 34 617  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Ökning av antalet varningar

Under 2018 intensifierade Transportstyrelsen arbetet med att varna bilister som begår trafikbrott. En varning utfärdas vid mindre trafikförseelser där det inte är aktuellt att återkalla körkortet men det ändå är motiverat med en åtgärd. Transportstyrelsen varnar för att markera mot trafikfarliga beteenden. 

Under 2018 utfärdade Transportstyrelsen 9 426 varningar. Det motsvarar en ökning med 142 procent jämfört med föregående år då det utfärdades 3 887 varningar.

– Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna. Det är för tidigt att dra slutsatser kring ett utökat varnande men målet är naturligtvis att få ner olyckstalen i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.