Bild
Nästa artikel
Fler körkort återkallas

Fler körkort återkallas

NYHETER

Förra årets minskning av antalet återkallade körkort ser ut att ha varit ett tillfälligt trendbrott. Antalet återkallade körkort ligger relativt konstant över tid men återkallelser av medicinska skäl är dock det högsta sedan 2014.

Antalet körkort som återkallas i Sverige ökar jämfört med förra året. Under första halvåret 2018 beslutade Transportstyrelsen om återkallelse i 17 779 fall. Motsvarande siffra för det första halvåret 2017 var 16 514 fall vilket innebär en ökning på cirka 7,7 procent. Precis som tidigare är fortkörning den vanligaste orsaken till att körkortet återkallas och där ökade antalet från 8 516 till 9 418 men 2016 var siffran 10 350.

– Jämför med samma tid 2017 så har vi återkallat fler körkort, men sett över tid anser jag att antalet återkallelser för första halvåret 2018 är normalt, säger Kalle Molnar, ställföreträdande chef för avdelning Körkort på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort - hela landet

2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018
Återkallelsegrund 1 / 3 435 / 3 500 / 3 455 / 2 899 / 2 951
Återkallelesegrund 2 / 177 / 146 / 181 / 110 / 103
Återkallelsegrund 3 / 424 / 468 / 596 / 385 / 302
Återkallelsegrund 4 / 9 469 / 9 744 / 10 350 / 8 516 / 9 418
Återkallelsegrund 5 / 910 / 767 / 840 / 870 / 952
Återkallelsegrund 6 / 236 / 209 / 96 / 72 / 84
Återkallelsegrund 7 / 2 079 / 2 102 / 2 381 / 2 435 / 2 700
Återkallelsegrund 8 / 2 134 / 2 111 / 1 906 / 2 080 / 2 120
Samtliga / 17 997 / 18 082 / 18 684 / 16 514 / 17 779

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.


Återkallelsegrund 4 definieras som ”en väsentlig överträdelse”. Det innebär vanligtvis fortkörning, men kan också innebära körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i samband med körning. Återkallelsegrunden är den mest vanligt förekommande och står för cirka hälften av alla beslut om återkallelse.

Fakta: Återkallelsepunkter

Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:

1 = Rattfylleri
2 = Smitning
3 = Flera mindre överträdelser
4 = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5 = Opålitlighet i nykterhetshänseende
6 = Allmän brottslighet
7 = Medicinska skäl
8 = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.