Bild
Nästa artikel
Försäljningen av husvagnar ökar

Försäljningen av husvagnar ökar

NYHETER

Även om det under april månad nyregistrerades något färre husvagnar än under samma månad i fjol så har det totalt sett levererats nära åtta procent fler husvagnar än vid samma tid i fjol.

Beträffande husbilar gör HRF bedömningen att det inte bara är pandemin utan också den oskäligt höga fordonsskatten som drabbar nya husbilar som gör att antalet nyregistrerade husbilar fortsätter att minska.

Glädjande är dock att intresset för fritidsfordon – både nya och begagnade – ökat den senaste tiden, inte minst beroende på att många insett att det kan bli aktuellt med ”svemester” detta år.

Husvagnsregistreringar för april 2020

Under april månad 2020 registrerades 562 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 612 stycken.) Hittills under 2020 betyder det 1 078 registrerade husvagnar mot 1 001 under samma period 2019. Detta är en ökning med 7,69 procent.

Husbilsregistreringar för april 2020

April månads husbilsregistreringar visar 498 stycken, medan det i april föregående år registrerades 612 husbilar. Hittills under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 883 husbilar, medan det under motsvarande period 2019 registrerades 1 062 stycken. Detta innebär en minskning med 16,85 procent för år 2020.

Referens

De färre nyregistreringarna av husbilar ska ställas i relation till personbilsmarknaden. Under april 2020 nyregistrerades 19 831 personbilar. Det är en minskning med 36,9 procent jämfört med april föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Mellan januari-april 2020 har nyregistreringarna av personbilar minskat med 17,5 procent jämfört med 2019. Enligt Trafikanalys är årets minskning av antalet nyregistrerade husbilar något lägre än vad HRF rapporterar, 14,8 procent.


Enligt statistikföretaget Vroom levererades det i april 17 728 nya personbilar enligt deras definition för nybilsförsäljning vilket är en minskning med 31procent jämfört med april 2019. Hittills under 2020 har 81 068 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2019. På privatmarknaden levererades det i april 9 639 nya bilar vilket är en minskning med 27 procent jämfört med april 2019.

Vroom redovisar även utvecklingen för begagnatmarknaden för bilar upp till tio år och dessa minskade i april med 7 procent jämfört med april 2019 men har ökat med 2,4 procent för hittillsvarande 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 67 dagar. När det gäller husbilar redovisar Vroom 446 inregistrerade fordon, en minskning med 22 procent, för hittillsvarande 2020 redovisar de 850 enheter vilket innebär en minskning med 13 procent. Dessa siffror bör i första hand jämföras med privatmarknaden för personbilar vilka hade ett större tapp i april.
 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.