Bild
Nästa artikel
Full cyklist inga problem tycker de som cyklar

Full cyklist inga problem tycker de som cyklar

NYHETER

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, genomför just nu ett stort forskningsprojekt om oskyddade trafikanter. Bland annat vill man veta attityderna hos cyklister om att cykla i trafiken under påverkan av alkohol.

Det är tidningen Accent, vars huvudtema är att skriva om droger och nykterhet, som uppmärksammar det forskningsprojekt som VTI just nu genomför. 

De har intervjuat en forskningsassistent på VTI, Jonas Ihlström, som har djupintervjuat ett 40-tal cyklister, som inte är nykterister, i Stockholm, Linköping och Borlänge. De skriver vidare att resultaten än så länge inte är slutligen analyserade, men att Jonas Ihlström ändå kan dra vissa slutsatser.

– Min känsla är att människor inte ser det som ett problem att cykla med alkohol i kroppen. Man vill ha möjlighet att kunna transportera sig hem med cykel när man har druckit. Det kan vara så att man har valt bort bilen till förmån för cykeln just för att man vill kunna dricka. Många upplever att de inte utsätter sig själva för fara, säger Jonas Ihlström till Accent.

Även om det under intervjuerna har framkommit de intervjuade cyklisterna tar det extra försiktigt när de har druckit och följer trafikregler mer noggrant än annars och inte gärna cyklar bland bilar menar de intervjuade cyklisterna att de inte utsätter sig själva och andra för någon större fara än när de är nyktra.

Forskningsassistenten tror dock inte på någon lagändring och han konstaterar att han inte ser någon önskan om en strängare lagstiftning bland gemene man. Lagstiftningen ger redan idag möjligheten för att lagföra "styrfylla" och man kan dömas för vårdslöshet i trafik.

Diskutera: Håller du med de intervjuade cyklisterna?

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.