Bild
Nästa artikel
Hagar och ängar ersätts av vägkanter

Hagar och ängar ersätts av vägkanter

NYHETER

I och med ändrat kulturlandskap har livsmiljön för våra insekter blivit allt snävare. Men med välvårdade vägkanter skulle det kunna bli bättre livsmiljöer för växter, fjärilar och humlor.

Svenska gräsmarker som har skötts med lågintensivt bete eller slåtter under långa tider utgör några av de mest artrika livsmiljöerna i Europa. Men jordbrukslandskapet har förändrats mycket under 1900-talet och de tidigare blomrika gräsmarkerna har omvandlats till åkrar eller växt igen med skog. Samtidigt har andra typer av gräsmarker ökat.

I Sverige täcker gräsmarker längs kraftledningsgator och vägkanter nästan lika stora arealer som de kvarvarande värdefulla ängs- och betesmarkerna så om dessa gräsmarker skulle skötas på ett genomtänkt sätt skulle ängsmarksnaturen få ett rejäjt tillskott. Framför allt gäller det lågtrafikerade vägar, enligt Juliana Dániel-Ferreiras avhandling från SLU. Vägar med hög trafik innebär en risk för till exempel bosökande humledrottningar.

Juliana Dániel-Ferreira har i sin avhandling tittat på potentialen i vägkanternas och kraftledningsgatornas biologiska mångfald, om de underlättar spridning i landskapet och hur de kan skötas för att öka värdet som livsmiljöer för dessa arter.

I ett experiment följde Juliana hur blombesökande insekter rörde sig i vägkanten. Hon satte ut blommande fältvädd med fluorescerande puder på, rött på ena sidan av vägen och blått på den andra. Målet var att simulera pollinering och kunna spåra hur insekterna rör sig. Hon valde vägar med varierande trafik och olika blomtätheter.

Resultaten visade att alla vägkanter, oberoende av hur många blommande arter de innehöll, underlättar insekternas rörelser genom landskapet. I avhandlingen rekommenderar hon bättre skötsel för vägkanter med såväl lågintensiv som högintensiv trafik.


– Vägkanter längs vägar med låg trafikintensitet bör skötas för att gynna blomrikedom och antal arter. Det kan handla om att klippa vägkanten mindre ofta, helst bara en gång i slutet på säsongen. En annan viktig åtgärd är att samla det som har klippts, för att gynna växtarter som trivs i näringsfattig jord, säger Juliana.

Potentialen är stor. Sverige har cirka 344 000 km vägar med en trafikintensitet som varierar från 0 till 2 000 fordon per dag. I dag är bara 10 procent artrika vägkanter. Om vi skötte bara en meters bredd på varje sida av vägen för naturvård skulle det leda till en ökning med ca 69 000 hektar livsmiljöer för pollinatörer. Att sköta två meters bredd på varje sida skulle uppskattningsvis leda till en ökning på 138 000 hektar.

Utöver att en annan skötsel av vägkanterna är gynnsam för insektslivet kan man konstatera att det skulle vara trevligt med blommande vägkanter.
 

Taggar: Nyheter

Svenska gräsmarker som har skötts med lågintensivt bete eller slåtter under långa tider utgör några av de mest artrika livsmiljöerna i Europa. Men jordbrukslandskapet har förändrats mycket under 1900-talet och de tidigare blomrika gräsmarkerna har omvandlats till åkrar eller växt igen med skog. Samtidigt har andra typer av gräsmarker ökat.

I Sverige täcker gräsmarker längs kraftledningsgator och vägkanter nästan lika stora arealer som de kvarvarande värdefulla ängs- och betesmarkerna så om dessa gräsmarker skulle skötas på ett genomtänkt sätt skulle ängsmarksnaturen få ett rejäjt tillskott. Framför allt gäller det lågtrafikerade vägar, enligt Juliana Dániel-Ferreiras avhandling från SLU. Vägar med hög trafik innebär en risk för till exempel bosökande humledrottningar.

Juliana Dániel-Ferreira har i sin avhandling tittat på potentialen i vägkanternas och kraftledningsgatornas biologiska mångfald, om de underlättar spridning i landskapet och hur de kan skötas för att öka värdet som livsmiljöer för dessa arter.

I ett experiment följde Juliana hur blombesökande insekter rörde sig i väg

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Kampanjerbjudande – halva priset livet ut!

Den här artikeln är del av vår Premium-tjänst. För att få tillgång till den och alla andra Premium-artiklar behöver du teckna ett medlemskap. Just nu har vi ett extra förmånligt erbjudande: Halva priset livet ut.

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.