Bild
Nästa artikel
För hög hastighet orsakar olyckor

För hög hastighet orsakar olyckor

NYHETER

Hastigheter fortsätter att vara den enskilt viktigaste orsaken till trafikolyckor i många europeiska länder. Det framgår av en rapport från Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC.

ETSC är en organisation med bas i Bryssel som verkar för att minska antalet döda och skadade i trafiken i Europa. Organisationen grundades 1993 och fungerar som expertråd i frågor om transportsäkerhet till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och EU:s medlemsstater. Sverige deltar genom VTI med en forskare i ETSC:s expertpanel och en medlem i styrgruppen.

I ESTC-rapporten undersöks hur väl trafikanterna på de europeiska vägarna följer gällande hastighetsgränser och hur fördelningen av trafikolyckor med allvarlig utgång ser ut för olika typer av vägar.

De observationer som ligger till grund för rapporten visar bland annat att mellan 35 och 75 procent av fordonen som färdas på gator i tätort i Europa överträder hastighetsgränserna. 37 procent av alla dödsolyckor inom EU sker just på dessa vägar. På landsvägar, exklusive motorvägar, där 55 procent av alla dödsolyckor i EU förekommer, färdas mellan 9 och 63 procent över tillåten hastighet.

Omkring 500 personer dör varje vecka i trafiken på europeiska vägar och den siffran har inte ändrat sig på flera år.

Men rapporten visar också att antalet dödsolyckor minskat på landsvägar där hastighetsbegränsningen sänkts vilket skett i Sverige, Frankrike, Spanien och delar av Belgien.

– I Sverige har vi sänkt hastighetsgränsen till 80 km/tim på många av våra landsvägar där vi tidigare hade 90 km/tim. Våra utvärderingar har visat att sänkningen av hastighetsgränsen ledde till att antalet dödade minskade med cirka 14 per år på dessa vägar, säger Anna Vadeby forskare i trafiksäkerhet på VTI.


ESTC-rapporten offentliggjordes samma dag som Europaparlamentet röstade igenom ett förslag om standarder för trafiksäkerhet. En del i förslaget är att alla nytillverkade fordon från och med 2022 ska ha stöd för anpassning av hastighet, det som på engelska kallas Intelligent Speed Assistance, ISA. ETSC välkomnar förslaget som enligt organisationen skulle kunna förhindra var femte trafikolycka med dödlig utgång.

Källa: VTI

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.