Bild
Nästa artikel
HRF och KV enas om regler för täthetskontroll

HRF och KV enas om regler för täthetskontroll

NYHETER

Den 1 september 2016 ingick Konsumentverket och Husvagnsbranschens riksförbund ett nytt avtal om garanti- och leveransvillkor vid köp av nya husvagnar och husbilar. Bland annat berörs garantierna för täthet.

Husvagnsbranschens riksförbund, HRF, och Konsumentverket har enats om nya riktlinjer för de krav som tillverkare har rätt att ställa på fordonsägare var garantiservice ska utföras. Det nya är att även täthetsgarantierna omnämns.

I botten ligger den sedan länge gällande gemensamma EU-lagstiftningen om rättigheterna att sälja nya fordon, något som banat väg för fordonshandel vid sidan av den som ofta benämns auktoriserad handel. I samma lagstiftningspaket fråntogs leverantören av ett fordon rätten att kräva att en viss verkstadsorganisation, läs deras egen, användes. Som fordonsägare har du en uttrycklig rätt att välja den verkstad du själv vill.

När det gäller de garantier som kan ses som frivilliga från leverantörernas sida har dock oklarheterna varit många. En sådan garanti är exempelvis täthetsgarantin. Vi har därför tidigare skrivit om att Opus besiktning skaffat allt fler avtal med olika importörer där dessa explicit godkänner kontroller där vid sidan om de som utförs på de egna verkstäderna.

Tillverkaren kan dock kräva att servicar och täthetskontroller utförs med vissa intervaller samt på ett fackmannamässigt sätt, det vill säga följer det serviceschema som tillverkaren fastställt. Om fordonsleverantören erbjuder gratis tester villkorat att de utförs på en viss anvisad verkstad, exempelvis den egna, gäller dock detta inte om ägaren väljer en annan leverantör av i detta fall täthetskontrollen. I avtalet framgår vidare att även garantigivaren har rätt att kräva att fordonsägaren betalar för kontrollen, på samma sätt som en vanlig service på fordonet.


Den risk som fordonsägaren tar om man väljer en annan leverantör än "märkesverkstaden" är att det kan bli en tvist om kontrollen eller servicen utförts på ett fackmannamässigt sätt. Hur det i efterhand ska kunna bevisas att kontrollen utförts på rätt sätt kan bli mycket komplicerat om garantigivaren sätter sig på tvären. Därför är den typ av avtal som Opus tecknat om täthetskontrollerna inte oväsentliga.

Om garantigivaren kräver att dokument om kontrollen skickas till denne kan det vara svårt för fordonsägaren att veta om detta gjorts.

Men det viktiga i avtalet är att det blir svårare för garantigivaren att hävda att du måste använda deras egen verkstad för täthetskontrollen.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.