Bild
Nästa artikel
Husbilsskatten kan mildras från mars 2021

Husbilsskatten kan mildras från mars 2021

NYHETER

Förslaget som regeringen nu lämnar till Lagrådet innebär att avställningsreglerna för husbilar ändras så att karenstiden vid avställning kortas från 15 till 4 dagar från och med 1 mars nästa år. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och kommer att ingå i budgeten för 2021.

Husbil & Husvagn har tidigare beskrivit det förslag till ny administrativ hantering av husbilars fordonsskatt och nu har regeringen överlämnat förslaget till Lagrådet, en normal åtgärd innan beslut tas. Lagrådets uppgift är att kontrollera så att den föreslagna ändringen inte står i konflikt med andra lagar och regler.

Kortfattat så gäller just nu att en husbil som ställs av är skattepliktig även under den avställda perioden om den är femton dagar eller kortare. Administrativt hanteras detta så att skatten återbetalas vid avställningen men återigen debiteras fordonsägaren om husbilen ställs på "för tidigt".
  • De femton dagarna som husbilen måste vara avställd kortas till fyra
  • De nya reglerna omfattar endast husbilar inom "bonus-malus-tiden" som är högst tre år räknat från första dag i trafik
  • Ingen begränsning uppges införas för antalet på- respektive avställningar
Bakgrunden till förslaget är den massiva opinion som motsatt sig den kraftiga höjning som i två steg lyft skattenivån från cirka 5 000 till 30 000 per år. Eftersom husbilar skiljer sig från andra lätta fordon då de används som fritidsfordon som inte körs så långt och ofta som andra bilar anser nu regeringen att detta ska beaktas i skattelagstiftningen. Därutöver framför regeringen att det än så länge finns få eldrivna alternativ till dieseldrivna husbilar, till skillnad från situationen med vanliga personbilar.

Förslaget bedöms minska statens skatteintäkter med 30 miljoner kronor 2021 och med 42 respektive 53 miljoner kronor de två efterföljande åren.


Innan bonus-malus såldes det cirka 7 000 husbilar per år, något som på grund av skatten och debatten runt denna minskat till cirka hälften. Maximalt kommer därmed cirka 10 000 husbilar, var tionde, att omfattas av de nya avställningsreglerna vid oförändrad framtida årlig försäljning.

En husbilsägare som utnyttjar systemet maximalt och endast kör på helgerna (fredag-söndag) kan undvika cirka 1 600 kronor i skatt per månad jämfört med om husbilen är påställd hela tiden. Räknat på detta sätt kommer husbilen att kosta cirka 300 per helg, eller cirka 1 200 per månad. Detta räknat på en dygnsskatt på hundra kronor vilket är något högre än den skatt de flesta får, cirka 30 000 kronor mot exemplets 36 500. Till detta kommer en något lägre försäkringskostnad eftersom det bara råder trafikförsäkringsplikt för påställda fordon.

De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 mars 2021.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.