Bild
Nästa artikel

Importerade fordon får förändrad fordonsskatt

NYHETER

För att få en mer rättvis fordonsbeskattning för alla fordon, oavsett om de är privat-importerade eller inte, förändras innebörden av begreppet "skattepliktig för första gången" för 20 000 fordon i Sverige.

Innebörden av begreppet "skattepliktig för första gången" ändras i vägtrafikskattelagen (2006:227) den 1 januari 2014. Ändringen innebär att en del importerade fordon som har registrerats i Sverige före det datumet får förändrad fordonsskatt. Det är cirka 20 000 fordon som berörs.

Personbilar klass II, lätta lastbilar och lätta bussar får viktbaserad fordonsskatt om de har tagits i trafik i ett annat land före den 1 januari 2011. Bland de här fordonen finns det många husbilar. För de flesta kommer det att innebära att skatten sänks.

Miljötillägget för dieseldrivna personbilar höjs med 250 kronor per år om de har tagits i trafik i ett annat land före 2008.
Fordon som klarade de svenska kraven för femårig skattebefrielse det datum då de togs i trafik i ett annat land får skattebefrielse i fem år från det datumet.
Fordon som tidigare har fått femårig skattebefrielse men som efter ändringen inte längre uppfyller kraven får behålla skattebefrielsen.
Det blir inte någon retroaktiv korrigering av fordonsskatten. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2014.

Om skatten sänks, betalar vi tillbaka de pengar som fordonsägaren redan har betalat in till oss, men vi återbetalar inte belopp under 100 kronor.
Om skatten höjs, skickar vi en extra avi på summan till fordonsägaren, men man behöver inte betala belopp under 200 kronor.

Fordonsskatten bestäms nu utifrån det datum när fordonet togs i trafik första gången – oavsett i vilket land det skedde. Tidigare har vi använt det datum som fordonet togs i trafik första gången i Sverige för att besluta om fordonsskatt. Syftet med ändringen är att uppnå en mer rättvis fordonsbeskattning för alla fordon, oavsett om de är importerade eller inte.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.