Bild
Nästa artikel
Kraftig ökning av viltolyckor sedan 2010

Kraftig ökning av viltolyckor sedan 2010

NYHETER

Viltolyckorna ökar kraftigt sedan början av 2010-talet och ökningen fortsätter. Under de närmaste månaderna kan vi räkna med omkring 250 olyckor per dag i landet visar försäkringsbolaget Ifs genomgång av olycksdata från de senaste tio åren som även visar att Kalmar är sex gånger farligare än Norrbotten.

Över tid har viltolyckorna ökat kraftigt och under de senaste tre åren anmäldes 54 463 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet, vilket är en ökning med 40 procent. Under 2021 har det fram till augusti rapporterats 36 766 viltolyckor vilket är sex procent fler än i fjol eller i reda tal 2 145. 

– Viltolyckor är ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år. År 2020 minskade olyckorna något, men nu ser vi en uppgång igen, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Just nu går vi in i den mest olycksdrabbade tiden på året eftersom oktober och november är de månader då det sker flest olyckor med vilt. Statistiken säger att man kan räkna med omkring 15 000 incidenter, motsvarande 250 per dag. Ingen del av Sverige är förskonat men Kalmar och Kronoberg är de mest olycksdrabbade länen om man tar antalet bilister i beaktande.

– I gryning och skymning löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp. Var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm.

Det är framför allt rådjur som orsakar olyckor och tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just dessa. Sedan början av 2010-talet har de ökat med 37 procent.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik, säger Johan Granholm.


Det är inte gratis att krocka även om man har en försäkring som täcker viltolyckor eftersom skadekostnaden slås ut på alla försäkrade och därmed blir premien högre. Har man ingen försäkring landar förstås hela kostnaden på den enskilda bilisten och då kan det bli riktigt dyrt. 

– De djurkollisioner som If ersatte under 2020 kostade i genomsnitt 32 500 kronor att reparera, så det är en betydande kostnad varje år, säger Johan Granholm. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilenDet finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Så minskar du risken för viltolycka

  • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.
  • Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande. Det blir cirka 65 000 uppdrag årligen för dessa jägare och deras hundar.

Viltslag / Antal olyckor2018–2020 / Antal olyckor2010–2012 / Ökning-minskning

Rådjur / 139 448 / 101 627 / +37 %
Vildsvin / 21 850 / 9 290 / +135 %
Älg / 16 160 / 19 184 / −16 %
Dovhjort / 9 429 / 2 861 / +230 %
Kronhjort / 1 303 / 858 / +52 %

Län / Viltolyckor per 1000 personbilar / Utveckling

Kalmar / 31 /+37 %
Kronoberg / 26 / +22 %
Södermanland / 23 / +65 %
Värmland / 22 / +28 %
Jämtland / 19 / +46 %
Gotland / 18 / +262 %
Uppsala / 18 / +48 %
Blekinge / 18 / +37 %
Östergötland / 16 / +47 %
Jönköping / 16 / +21 %
Örebro / 15 / +33 %
Dalarna / 14 / +17 %
Sverige / 12 / +40 %
Västra Götaland / 12 / +57 %
Halland / 11 / +32 %
Västmanland / 10 / +23 %
Skåne / 10 / +28 %
Gävleborg / 9 / +32 %
Västernorrland /8 / +18 %
Västerbotten / 8 / +43 %
Stockholm / 6 / +77 %
Norrbotten / 5 / +16 %

Metod

Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet. För att räkna ut jämförelsetal mellan länen har vi använt uppgifter om antalet personbilar från SCB.

Utvecklingen över tid är räknad utifrån antalet viltolyckor åren 2018–2020, jämfört med 2010—2012.

Jämförelsen mellan 2020 och 2021 bygger på antal inrapporterade viltolyckor under januari till augusti. Augustisiffrorna kan komma att skrivas upp med enstaka fall i efterhand.

Formuleringarna om hur många olyckor vi kan vänta oss under de närmaste månaderna bygger på snittet för oktober och november under de senaste tre åren.

Fördelningen mellan olika viltslag bör tolkas med viss försiktighet. Den bygger i hög grad på uppgifter som rapporterats av bilisterna själva.
 

Taggar: Nyheter

Över tid har viltolyckorna ökat kraftigt och under de senaste tre åren anmäldes 54 463 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet, vilket är en ökning med 40 procent. Under 2021 har det fram till augusti rapporterats 36 766 viltolyckor vilket är sex procent fler än i fjol eller i reda tal 2 145. 

– Viltolyckor är ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år. År 2020 minskade olyckorna något, men nu ser vi en uppgång igen, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Just nu går vi in i den mest olycksdrabbade tiden på året eftersom oktober och november är de månader då det sker flest olyckor med vilt. Statistiken säger att man kan räkna med omkring 15 000 incidenter, motsvarande 250 per dag. Ingen del av Sverige är förskonat men Kalmar och Kronoberg är de mest olycksdrabbade länen om man tar antalet bilister i beaktande.

– I gryning och skymning löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp.

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Sista chansen! Läs alla artiklar utan kostnad

Den här artikeln är del av vår Premium-tjänst. Testa nu helt gratis. Inget kreditkort behövs och provperioden avslutas automatiskt.

Läs mer

Kraftig ökning av viltolyckor sedan 2010
Kraftig ökning av viltolyckor sedan 2010

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.