Bild
Nästa artikel
Lagligt smita från olycka

Lagligt smita från olycka

NYHETER

Södertörns tingsrätt slår fast att det inte i alla lägen är straffbart att smita från en trafikolycka. En man som åtalats frias i domen eftersom det hade stridit mot Europakonventionen att kräva att han identifierar sig.

– Staten får inte ålägga en enskild att anmäla sig själv till polisen, säger rådmannen Fredrik Nydén i ett pressmeddelande från TT.

Det är olika lagar som står i konflikt med varandra. Enligt den svenska lagen är visserligen den som är inblandad i en trafikolycka skyldig att uppge namn och adress för att olyckan ska kunna utredas. Europakonventionen stadgar dock att staten inte kan kräva att en person anmäler sig själv om det blir lättare att utreda och straffa personen för brott som denne begått, så kallad skydd mot självinkriminering.

Bakgrunden till den märkliga domen är en kollision utan personskador som inträffade i november 2015 i Hägersten i södra Stockholm. 

En av förarna, en 55-årig man, valde att lämna olycksplatsen efter en stund men utan att identifiera sig. Den andre föraren menade redan på olycksplatsen att mannen som avvek orsakade kollissionen. 55-åringen kontaktade senare polisen vilket ledde till att han åtalades för "obehörigt avvikande från trafikolycksplats".

I och med att den andre parten i kollissionen uppgav att 55-åringen var ansvarig för olyckan hade 55-åringen anledning att anta att han kunde bli misstänkt för andra brott om han identifierade sig själv, står det enligt TT i domen. Därmed träder Europakonventionens skydd mot självinkriminering i kraft.

– Rätten för honom att inte behöva bidra till utredningen om sin egen brottslighet i övrigt gör att det inte är straffbelagt för honom att smita, säger Fredrik Nydén.

Åklagaren Eva Malmberg säger att hon troligen ska överklaga den friande domen eftersom det finns andra avgöranden från hovrätter angående motsvarande fråga där man har dömt i en annan riktning.
 
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.