Bild
Nästa artikel
Mer än var tionde supermiljöbil exporteras

Mer än var tionde supermiljöbil exporteras

NYHETER

Bilar som får subventioner för låga utsläpp, supermiljöpremier, exporteras i stor utsträckning. Hela 12,6 proent av dessa bilar har exporterats till andra länder.

Sedan 2012 har staten subventionerat laddbara bilar genom den så kallade supermiljöbilspremien. Premien har inneburit att elbilar och bilar laddhybridteknink fått ett bidrag om högst 40 000 kronor per bil. Supermiljöbilspremien gäller för bilar som nyregistrerats i Sverige till och med den 30 juni i år. För bilar som registrerats efter den 30 juni gäller istället det nya systemet bonus malus som kan ge upp till 60 000 kronor i subvention för bilar med låga utsläpp av CO2. 

Vroom har tittat på alla elbilar och laddhybrider som nyregistrerades under åren 2015, 2016 och 2017. Totalt registrerades under dessa tre år 32 055 laddhybrider och 10 241 rena elbilar på den svenska marknaden. Idag har 12,6 procent av dessa bilar exporterats till andra länder, totalt 5 312 bilar. Den modell som exporterats mest är Mitsubishi Outlander som står för 36 procent av den totala exporten. Därefter kommer Nissan Leaf som står för 16 procent och Volvo V60 som står för 9 procent av exporten av laddbara bilar.

Störst andel, 47 procent av de bilar som exporterats lämnar landet inom 12 månader från bilens första registreringsdatum. Ytterligare 22 procent exporteras innan dess att bilen fyllt två år. Detta innebär att många av de laddbara bilar som exporterats endast har brukats i Sverige under en kortare tid och en del inte alls. 

Våra beräkningar visar att de laddbara bilar som registrerats under 2015, 2016 eller 2017 och sen exporterats tillsammans varit berättigade till drygt 162 miljoner kronor i supermiljöbilspremie. Hur många av dessa bilar som faktiskt tagit emot premien har vi ingen uppgift om. Enligt Transportstyrelsen så har totalt ca 1,1 miljard kronor betalts ut inom ramen för supermiljöbilspremien under perioden 2015-2017.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.