Bild
Nästa artikel
Nästan 12 miljoner gästnätter på campingar under 2018

Nästan 12 miljoner gästnätter på campingar under 2018

NYHETER

Under 2018 uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en ökning med tre procent jämfört med 2017. Camping är den näst vanligaste boendeformen och Värmland hade störst ökning.

Turismen i Sverige fortsätter att öka enligt den nu släppta preliminära statistiken, under 2018 uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige vilket är en ökning med 1,8 miljoner eller 3 procent jämfört med året innan. Airbnb och liknande plattformar samt övernattningar hos släkt och vänner ingår inte i statistiken. Återigen är det gästnätter från utländska besökare som står för den största relativa ökningen, sju procent under 2018, medan de svenska ökade med en procent. Gästnätterna har uppvisat en stadig tillväxt under den senaste 10-årsperioden bortsett från 2011 och 2012 då utvecklingen var oförändrad.

Den absoluta majoriteten gästnätter, närmare 48 miljoner eller 73 procent, gjordes av svenska besökare på boendeanläggningar runt om i landet. Närmare 60 procent av de svenska gästnätterna spenderades på hotell. På camping som är den näst vanligaste boendeformen uppmättes under året närmare 12 miljoner svenska gästnätter. 20 procent av de svenska gästnätterna spenderades i Stockholms län, 15 procent i Västra Götaland och 10 procent i Skåne län. I Dalarna uppmättes 4,3 miljoner svenska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna vilket motsvarar 9 procent av gästnätterna totalt.

De utländska gästnätterna uppgick under 2018 till 17,4 miljoner. Gästnätterna ökade igen från våra nordiska grannländer, efter en svag nedgång förra året. Vår största utlandsmarknad Norge ökade med 6 procent jämfört med fjolåret till totalt 3,5 miljoner gästnätter. 36 procent av alla norska gästnätter gjordes i Västra Götaland. Det var också där den stora volymökningen av norska gästnätter skedde, 63 000 fler jämfört med 2017. Totalt ökade antalet gästnätter från Norge med 190 000.

Från Danmark som är vår tredje största utländska marknad ökade gästnätterna med 17 procent under 2018. Kommersiella boendeanläggningar i Skåne rapporterade in 282 000 danska övernattningarna viket är en ökning med nästan 30 procent jämfört med fjolåret och motsvarade cirka en tredjedel av alla danska gästnätter i Sverige 2018. Också i Dalarna, som står för en ungefär lika stor andel av de danska gästnätterna, var ökningen närmare 30 procent. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätter från Danmark minskat i Dalarna men under 2018 vände utvecklingen kraftigt uppåt. Sammanlagt blev det närmare 250 000 danska gästnätter i Dalarna. Nästan 90 procent av dem gjordes under perioden januari till mars. I Skåne inföll den stora ökningen under juli och augusti, som stod för ungefär en tredjedel av alla danska gästnätter under 2018. Under dessa båda sommarmånader närapå fördubblades antalet gästnätter från Danmark jämfört med fjolåret.


Värmlands län var det län som hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter på kommersiella boendeanläggningar under 2018. Jämfört med fjolåret ökade gästnätterna med 13 procent, med ungefär lika stora ökningar för både svenska och utländska gästnätter. I Värmland berodde ökningen av utländska gästnätter framför allt på en ökning av gästnätter från Norge, vilka ökade med 9 procent och stod för närmare 20 procent av alla utländska gästnätter i Värmland. Svenska gästnätter ökade framför allt under vintermånaderna med nästan 50-procentiga ökningar under januari och mars.

Taggar: Nyheter
Nästan 12 miljoner gästnätter på campingar under 2018
Nästan 12 miljoner gästnätter på campingar under 2018
Nästan 12 miljoner gästnätter på campingar under 2018

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.