Bild
Nästa artikel
Nu ska krockdockorna kartläggas

Nu ska krockdockorna kartläggas

NYHETER

Safers Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum på Chalmers har fått i uppdrag av näringsdepartementet att genomföra en kartläggning av eventuella brister i hur väl krockdockor representerar befolkningen som helhet.

Människor i trafiken är av varierande längd, vikt, muskelmassa, ålder och kön. Alla behöver skydd, oavsett om de befinner sig i fordon eller utanför. Så som dagens regelverk är utformade kan det finnas risker att vissa grupper som kvinnor erhåller en sämre säkerhet eftersom deras kroppar är utformade på att annat sätt än dagens krockdockor, vilka som standard är baserade på en manlig kroppsform.

Transportstyrelsen behöver därför ny och bättre kunskap om huruvida dagens krockdockor bidrar i tillräcklig grad till att uppfylla trafiksäkerhetsmålen. Det är också önskvärt för departementet att öka kunskapen om befolkningen som helhet är representerade i tillräcklig grad. Företaget Safer har fått i uppdrag att leda projektet.

Uppdraget syftar till att identifiera om de krockdockor som används idag, och som lagstiftningen hänvisar till, behöver utvecklas eller kompletteras för att befolkningen som helhet ska kunna anses vara representerad i de krockprov som utförs. Med denna nya kunskap kan Transportstyrelsen sedan göra en bättre bedömning om dagens situation är acceptabel eller om det behövs ytterligare utveckling. Är det så att delar av befolkningen skadas mer än andra och finns det i så fall en koppling till krockdockornas utformning?

Safer har en lång erfarenhet av åkandeskydd och skadeprevention. Bland annat har världsledande humanmodeller för virtuella krocktester utvecklats, vilka kan anpassas till riktiga olyckor med människor i alla tänkbara storlekar och former. Erfarenheterna från arbetet med Safers humanmodell kommer användas i uppdraget.


Mats Svensson, Safers kompetensområdesledare för biomekanik och skadeprevention, som kommer leda uppdraget, kommenterar projektet:

– Uppdraget vi fått är viktigt, alla ska ju rätt till samma trafiksäkerhet oavsett kön och kroppsform. Att Transportstyrelsen nu på allvar tittar in i frågan är ett stort steg för att säkerställa att regelverket även tar full hänsyn till kvinnors säkerhet och vi välkomnar initiativet.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.