Bild
Nästa artikel
Nya mitträcken ska rädda motorcyklisters liv

Nya mitträcken ska rädda motorcyklisters liv

NYHETER

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister. Åtgärderna omfattar enbart fysiska åtgärder på det statliga vägnätet och avser åtgärder som skulle kunna påbörjas relativt omgående.

Kritiken mot de vajerräcken som idag används som avskiljare mellan körriktningarna på främst 2+1-vägar har ända sedan de infördes varit stark från motorcykelorganisationer. Ungefär fyra motorcyklister omkommer årligen när motorcyklisten träffar denna typ av räcken och det är fler än tio procent av alla omkomna. Nu har den intensiva kritiken från SMC, organisationen Sveriges Motorcyklister, fått gehör från regeringen som gett Trafikverket i uppdrag att utreda hur situationen skulle kunna förbättras. 

I dagsläget omkommer cirka trettio motorcyklister i trafiken varje år. Motorcykelolyckorna har minskat sedan 2006 men antalet varierar stort från år till år. Av de som förolyckas är det cirka 4 motorcyklister per år som omkommer i kollision med räcken. Lika många bilister omkommer årligen i kollision med räcken även om de är färre i procent mot antalet omkomna bilister.

– Trafikverket genomför och har genomfört flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklister. Mer forskning behöver genomföras för att klargöra åtgärdernas effekt, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Forskningen behöver också omfatta hur eftermonterade underglidningsskydd fungerar tillsammans med de vanligaste befintliga räckestyperna.

Här är Trafikverkets förslag för ökad trafiksäkerhet för MC-förare:

  • Montera slätare räcken med underglidningsskydd vid cirka 140 trafikplatser med mycket motorcykeltrafik på det nationella vägnätet med räcken i snäva avfartsramper
  • Byt ut vägmärken som varnar för skarp kurva mot kantstolpar som är eftergivliga för motorcyklister vid cirka 60 trafikplatser med mycket motorcykeltrafik på det nationella vägnätet.
  • Utveckla konceptet med 1,5 mil lång demonstrationssträcka
    till en handledning för det fortsatta arbetet med förbättringar, framför allt på det regionala vägnätet. (Vi genomför enkla åtgärder som är bra för alla men i synnerhet för MC. Exempel på åtgärder är släta räcken med underglidningsskydd, borttagning av uppstickande brunnar, resning av sidoområden.)
  • Inled en dialog med länsplaneupprättare, specifikt för mc, för att kunna skapa ekonomiskt utrymme för fysiska åtgärder för motorcyklister på det regionala vägnätet.
  • En mera långsiktig plan håller på att tas fram där arbete med att ta fram underlag i form av analyser av olyckor, mätning av MC-flödet, inventering av brister i säkerhetsstandard för motorcyklister, mm pågår och beräknas vara klar under 2022.
  • Genomför FOI för att få fram ett underlag för förbättrade krav på räcken.

Trafikverket har även haft inledande samtal med Sveriges Motorcyklister (SMC) om att utveckla detta tillsammans, med den kunskap som SMC besitter.
 

Taggar: Nyheter
Kritiken mot de vajerräcken som idag används som avskiljare mellan körriktningarna på främst 2+1-vägar har ända sedan de infördes varit stark från motorcykelorganisationer. Ungefär fyra motorcyklister omkommer årligen när motorcyklisten träffar denna typ av räcken och det är fler än tio procent av alla omkomna. Nu har den intensiva kritiken från SMC, organisationen Sveriges Motorcyklister, fått gehör från regeringen som gett Trafikverket i uppdrag att utreda hur situationen skulle kunna förbättras. 

I dagsläget omkommer cirka trettio motorcyklister i trafiken varje år. Motorcykelolyckorna har minskat sedan 2006 men antalet varierar stort från år till år. Av de som förolyckas är det cirka 4 motorcyklister per år som omkommer i kollision med räcken. Lika många bilister omkommer årligen i kollision med räcken även om de är färre i procent mot antalet omkomna bilister.

– Trafikverket genomför och har genomfört flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklister. Mer forskning behöver genomföras för att klargöra åtgärdernas effekt, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Forskningen behöver också omfatta h

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Kampanjerbjudande – halva priset livet ut!

Den här artikeln är del av vår Premium-tjänst. För att få tillgång till den och alla andra Premium-artiklar behöver du teckna ett medlemskap. Just nu har vi ett extra förmånligt erbjudande: Halva priset livet ut.

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.