Bild
Nästa artikel
Nya regler om överlast har fastnat i byråkratin

Nya regler om överlast har fastnat i byråkratin

NYHETER

Det har nu gått två och ett halvt år sedan Transportstyrelsen stod på mässan i Kista och talade om de nya regler de föreslog regeringen för beräkningen av överlast. Trots det har inget hänt.

Nu i semestertider är frågan återigen aktuell. Inte för att regeringen äntligen kommit med något besked utan mer för att påpeka problematiken med nuvarande regelverk.

Det är inte chassits bärförmåga som är grunden för bedömningen av trafikfaran.

Dagens regelverk beräknar överlasten i förhållande till den i bilregistret angivna lastvikten, inte efter chassits bärförmåga, bromsars kapacitet och liknande. Skulle överlasten räknas mot totalvikten skulle den bedömas på samma sätt oavsett lastvikt, det är ju chassiets överbelastning som är problemet och det är det problemet Transportstyrelsen vill komma åt.

En husvagn kan sägas vara ett släp med en viss lastförmåga, totalvikt, där det "tomma släpet" har en bodel som tar en stor del av den lastförmågan. Den gräns som uppnås innan det blir olaglig överlast med böter eller körkortsindragning skiljer sig därför åt beroende på om det är ett tomt chassi alternativt en husvagn även om den tekniska gränsen skulle vara samma. För husbilar blir situationen likartad men då med en icke inredd transportbil som jämförelse.

Det kan nämnas att lastvikterna på såväl husvagnar och husbilar dessutom ofta hålls så låga som köparna accepterar för att ekipagets eller fordonets totalvikt inte ska överstiga de 3 500 kilo som är gränsen för nytagna B-körkort.

Så här snabbt når du gränserna.

Om lastvikten är 200 kilo uppnås tjugoprocentsgränsen redan vid 40 kilos överlast, eller vid 3 540 kilo för en husbil med en totalvikt på 3 500 kilo. Är lastvikten i stället 500 kilo ligger samma straffrättsliga gräns vid 100 kilos överlast, det vill säga 3 600 kilo.


"Körkortsgränsen", risken för indraget körkort, hamnar för dessa husbilar på 3 700 respektive 4 000 kilo även om chassit skulle vara identiskt.

Är det istället ett tomt skåp på samma chassi som har en lastvikt på 2 000 kilo (för att ta en jämn siffra i exemplet) är 20 procent 400 kilo och den straffrättsliga nivån för att stoppa vidare färd nås vid 3 900 kilo. Körkortsgränsen uppnås först vid 5 500 kilo.

I en tidigare artikel från 2017 tog vi upp kraven om minsta lastvikt på följande sätt men många äldre fordon har sämre värden då den då nya förordningen var tänkt som en förbättring:

"Det finns även en relativt ny regel, EU-förordning – 1230/2012 som kom i drift 2013, för vilken minsta lastkapacitet en husbil eller husvagn måste ha. Detta för att undvika alltför snålt tilltagna lastvikter, något som dessvärre förekommer och inte alltid kollas av köparna vid köpetillfället.

Formeln anger att lastvikten minst måste vara 10 * (S+L) där S är antalet sittplatser och L husbilens längd. Sätter vi S till 4 (totalt fyra personer kan färdas i husbilen) och L (längden 7 meter), får vi 10 * (4+7), vilket ger 110 kilo plus de tre passagerarnas beräkningsvikt på 75 kilo per person vilket ger 225 kilo (föraren är inräknad i tjänstevikten) alltså sammantaget 335 kilo. Detta är tänkt som en standardbedömning och kan naturligtvis variera mellan olika husbilsmodeller men får inte understiga det värde formeln ger.

För husvagnar sätts värdet S till antalet sovplatser och L till karosslängden."

Uppvägning är i vissa fall en möjlighet även om hänsyn måste tas till både bilens dragförmåga vilken räknas på husvagnens totalvikt samt för husvagnar ekipagets totalvikt inklusive dragbil. Överskrids denna inte, eller om man skaffat ett B96-körkort, finns möjligheter att ekipaget får ha en totalvikt på 4 250 kilo. Denna regel gäller i sina väsentliga delar även husbilar men då med körkort C1. Den som har ett körkort utfärdat före 1996-07-01 och inte fått det återkallat omfattas av undantag, grandfathers right. Det kan även förekomma att en nedvägning skett vilket orsakar andra problem.

För dessa olika situationer har det under årens lopp framförts önskemål om att chassits bärförmåga ska anges i bilregistret för att underlätta eventuella totalviktsförändringar.

Frågan har nu tagits upp av Sveriges Radio.

P4 Sörmland skriver att polisen i förra veckan genomförde kontroller och rapporterar i ett ljudinslag med rubriken "Lätt att överlasta husbilen – kan riskera körkortet" om såväl hur mycket man lastar som hur lasten fördelas. I det korta inslaget uttalar sig Magnus Forslund som är är gruppchef inom trafikpolisen i Eskilstuna om att det blivit allt vanligare att totalvikten överskrids. Där tar han upp ett exempel på en husbil med hundra kilos lastvikt och säger att det inte är svårt att dubbla den vikten varvid det blir både körkortsåterkallelse och böter. Han säger vidare att böter i allmänhet börjar delas ut när överlasten är högre än tio procent. Att frågan är viktig märks inte minst på den irritation det uteblivna nya regelverket väckt hos våra läsare. Ingen trodde väl att Transportstyrelsen skulle informera på mässan om deras bedömning på ett år innan införandet och att det nu utöver det gått ytterligare halvtannat.

I en annan artikel från P4 Uppland tar de upp att polisen i region mitt stoppade en husvagn med en lastvikt på 40 kilo (!) som hade en last på 440, notera att körkortsindragning i detta fall sker redan vid 80 kilos last. Inte sällan räknas dessutom lastvikten på ett standardfordon utan extra utrustning som markiser, parabolantenner och liknande.

Ingen snar lösning i sikte.

Det framstår som rimligt att frågan bör komma till en snar lösning men ingenting hittills tyder på det. Det är därför viktigt att alla håller koll på hur mycket husbilen och husvagnen väger utrustad på det sätt den körs, inklusive husgeråd, mat, vatten, kläder och annat som vi alla har med oss. Åk till något ställe i din närhet som utför vägningar så slipper du åtal och körkortsindragning.

Bötesbelopp för överlast

1-20 procent = 2 000 kronor

21-30 procent = 2 500 kronor

31-40 procent = 3 000 kronor

41-50 procent = 4 000 kronor

51 procent eller mer = åklagare kopplas in och i vissa fall kan det bli fråga om åtal för vårdslöshet i trafik

100 procent eller mer = körkortet tas ifrån föraren på plats

Avvikelser från dessa belopp kan förekomma beroende på fordonstyp och antalet axlar.

Källa: Polisen

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.