Bild
Nästa artikel
Nybildad stiftelse utvecklar Sverige-unikt besöksmål

Nybildad stiftelse utvecklar Sverige-unikt besöksmål

SKÅNE

Genom en nybildad stiftelse ska Sveriges sydligaste plats och ett av landets mest unika och välkända besöksmål, Smygehuk, utvecklas till en viktig nod för turistisk utveckling längs sydkusten.

Stiftelsen Smygehuk är nu redo att ta sig an uppgiften att utveckla ett av Sveriges mest unika besöksmål. Kort före årsskiftet godkändes stiftelsebildningen, och nu kan dess ambitioner att främja kultur- och fritidsändamål samt utvecklingen av turistnäringen i Smygehamns närområde förverkligas.

– Det är med stor glädje jag nu ser hur en dröm kan bli verklighet, säger Kerstin Fremberg. Denna unika plats ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att stiftelsen kan se till att vi kan dela den med fler och att det i sin tur kan ge tillbaka till oss som bor och verkar här.

Stiftelsens tillgångar består av tre fastigheter, däribland det klassiska Köpmansmagasinet och de för Smygehuk så karaktäristiska kalkugnarna. Tillsammans utgör fastigheterna grunden för den unika möjlighet och spännande utmaning som Trelleborgs kommun nu står inför, nämligen att utveckla besöksmålet Smygehuk till en stark katalysator för besöksnäringen längs hela sydkusten.

Stiftelsens styrelse består de kommande tre åren av privatpersonerna Kerstin Fremberg, Sven Olsson och Carl-Axel Hansson samt av ordförande och vice ordförande i Trelleborgs kommunstyrelse, Mikael Rubin och Erik Lundström.

Trelleborgs kommun har under lång tid verkat för att besöksmålet Smygehuk ska stärkas och att platsens unika kultur- och naturvärden ska locka fler turister till området. Central bakom överenskommelsen var Erik Lundström, som kontaktades av Kerstin Fremberg 2018.

– Förtroendet mellan parterna har varit högt och så också viljan att tillsammans göra något bra av den möjlighet som nu ges, säger Erik Lundström. Här finns en berättelse och ett arv som vi varsamt ska värna om på vår resa framåt.


Trelleborgs kommun har stora förväntningar på möjligheterna att skapa tillväxt.

– Smygehuk är unikt med sitt geografiska läge som Sveriges sydligaste plats. Här finns en fantastisk potential att bli hela sydkustens självklara reseanledning, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. En plats som trelleborgsborna kan känna stolthet över och som kan fungera som dragare för besöksnäringen i hela kommunen. Stiftelsens ambition framåt är både hög och tydlig.
 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.