Bild
Nästa artikel
Nyregistrering av husbilar ökar igen

Nyregistrering av husbilar ökar igen

NYHETER

Juni innebar ett trendbrott för husbilar även om man ska vara försiktig med slutsatser under ett år med såväl corona som en allmän nedgång av nyregistreringar. Men de reserestriktioner som rekommenderats kan ge en skjuts uppåt för campingintresset.

HRF skriver i sitt pressmeddelande att den pågående covid 19-pandemin skapat stort tryck hos landets husvagns- och husbilshandlare. Även på begagnatsidan har intresset varit stort för både husvagnar och husbilar.

Sett ur perspektivet med hela hittillsvarande 2020 har försäljningen av nya husbilar, främst på grund av den oskäligt höga skatten, gått kräftgång i flera månader. Under juni har dock ett hundratal fler nya husbilar än under juni 2019 registrerats men ändå är den totala nedgången under 2020 ungefär 14 procent. Husvagnarna har istället visat en uppåtgående trend under hela året.

Det som är positivt i sammanhanget är att bilförsäljningen totalt sett minskat 25 procent, det vill säga betydligt mer än minskningen av husbilsförsäljningen under året och i juni ökade husbilsförsäljningen medan bilförsäljningen minskade. Det tyder på att det underliggande intresset för fritidsfordon är högt, i synnerhet om man väger in ökningen av husvagnsförsäljningen. Det kommer även signaler om att campingar har ett högt, och åtminstone ibland högre, intresse med 2019 som jämförelse.

En annan iaktagelse som man kan göra är att registreringarna av husbilar legat relativt stabilt sedan 2007, undantaget vid lågkonjunkturen 2009, för att sedan ta ett stort kliv uppåt 2016-2018. 2018 års nyregistreringssiffra kan på goda grunder antas vara högre än de verkliga kundleveranserna då många husbilar registrerades in för att dessa inte skulle få den högre skatten. Följdeffekten blev stora lager som det tog lång tid att omsätta.


Husvagnsregistreringar för juni 2020

Under juni månad 2020 registrerades 502 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 458 stycken.) Hittills under 2020 betyder det 2 090 registrerade husvagnar mot 1 962 under samma period 2019. I procent innebär detta en ökning med 6,52 procent.

Husbilsregistreringar för juni 2020

Juni månads husbilsregistreringar visar 656 stycken, medan det i juni föregående år registrerades 549 husbilar. Hittills under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 1 982 husbilar, medan det under motsvarande period 2019 registrerades 2 296 stycken. I procent innebär detta en minskning med 13,68 procent för år 2020.

Läs gärna mer om HRF:s kamp för en rättvisare husbilsbeskattning på www.husbilskampen.se!

Referens

I juni minskade antalet nyregistrerade bilar med 22 procent jämfört med samma månad förra året och årssiffran är minus 25 procent enligt siffror från branschorganisationen Bil Sweden.

Statistikföretaget Vroom redovisar en måttligare minskning av juni månads totala bilförsäljning. Enligt Vroom levererades 22 156 nya personbilar vilket är en minskning med 17 procent jämfört med juni 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 23,0 procents marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,3 och Kia med 7,4. Vidare redovisar de att juni 2020 blev den bästa enskilda månaden någonsin för begagnathandeln med över 24 000 sålda bilar. Jämfört med juni 2019 var ökningen i volym 26 procent. Även kvartalet som helhet innebär rekord med drygt 66 000 sålda bilar, 5 procent mer än andra kvartalet 2019. För nya bilar sålda till privatpersoner redovisar de för juni att 10 814 nya bilar registrerades vilket är en minskning med 16 procent jämfört med juni 2019 samt att det hittills under 2020 har registrerats 60 677 nya personbilar vilket är en minskning med 16 procent.

Statistiken från Vroom skiljer sig från HRF när det gäller husbilar, juni innebar enligt Vroom en ökning med 33 procent till 600 fordon och året ackumulerat visar minus nio procent och totalt 1 865 nyregistreringar. 
 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.