Bild
Nästa artikel
Nytt EU-projekt om trafiksäkerhet och krockprovning

Nytt EU-projekt om trafiksäkerhet och krockprovning

NYHETER

Ett omfattande EU-projekt som ska utveckla virtuella krocktestmetoder startade i dagarna. I projektet ingår bland annat VTI, Chalmers, Folksam, Volvo Cars och Dynamore från Sverige. Projektet, kallat Virtual, ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

Virtual, ”Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety” är ett forskningsprojekt som finansieras genom ”Horisont 2020”, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro. 

Virtual har en total budget på nära sju miljoner euro. Femton partners i nio länder ingår i projektet, fem av dem har sin bas i Sverige: VTI, Chalmers tekniska högskola, Folksam, Volvo Cars och Dynamore. VTI leder hela projektet på EU-nivå.

I projektet ska virtuella testmetoder och humanmodeller i öppen källkod utvecklas av fotgängare, cyklister, åkande i fordon och i kollektivtrafik. Humanmodellerna, det vill säga modeller av människor, kommer att användas i tre tillämpningsfall av framtida konsumentprovning, där traditionell fysisk krockprovning kompletteras med virtuell provning i datormiljö. 

Efter projektet kommer det att finnas både en modell av en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man. Båda modellerna kommer att få aktiv muskelfunktion. Det gör det möjligt att simulera vad som händer med människokroppen strax innan en krock och kunna skala till olika storlekar och åldrar. Genom att kombinera traditionell fysisk provning med virtuell provning kommer framtida konsumentprovning kunna ge mer robusta och allmängiltiga provresultat samt kunna identifiera skyddssystem för både män och kvinnor.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.