Bild
Nästa artikel

Ögonkontakt med en förarlös bil

NYHETER

Hur ska fotgängare och cyklister veta vad en självkörande bil tänker göra? Det är ett problem som Ford funderat på och för att få mer kunskap klädde de ut en förare till ett säte och begav sig ut i trafiken.

Med en till synes förarlös bil begav sig Ford ut i trafiken. Den specialtränade föraren var gömd bakom en förklädnad som efterliknade bilsätet och syftet var att se hur en förarlös bil kan kommunicera med omgivningen och därför hade en ljusramp placerats på taket. Rampens varningsljus reglerades av föraren.

När det inte finns någon förare försvinner möjligheterna till kroppsspråk och när inga blickar eller gester kan ges som visar att föraren uppmärksammat exempelvis fotgängaren vid övergångsstället kan bilen upplevas som skrämmande. Kan en ljusramp med olika färger ersätta den kommunikationen? Ljusrampen visar inte bara vad bilen avser att göra i stunden utan även vad som är på gång och dessutom måste den vara standardiserad. Det duger inte att varje fabrikant har sitt eget system.

Därför måste den "självkörande" testbilen upplevas som förarlös av omgivningen och Ford konstruerade "the Human Car Seat” som dolde föraren i den Transit som användes i experimentet. Ljusrampen som användes visade vitt, lila och turkost ljus för att visa att fordonet körde, skulle starta eller lämnade fotgängaren företräde.

– Det är grundläggande att människor kan lita på autonoma fordon och utveckla ett universellt visuellt kommunikationsmedel är en nyckel till det. Att skapa en "mänsklig bilsits" var en av dessa idéer vi förverkligade i en lugnare period och det här var absolut det bästa och mest effektiva sättet att ta reda på vad vi behövde veta, säger Thorsten Warwel, chef för Core Lighting, Ford of Europe.


Den senaste testen som genomfördes gjordes i samarbete med det tyska universitetet Chemnitz University of Technology och finansierades med en miljon euro via German Ministry of Transport and Digital Infrastructure. Det som skilde denna test från de tidigare var att rampen hade fler färger och var konstruerad för att synas på 500 meters avstånd och därför placerats på taket i stället för i vindrutans överkant.

60 procent av de 173 personer som "drabbades" av experimentet upplevde bilen som självkörande. Ytterligare 1 600 personers reaktioner noterades för att utröna vilka färger som upplevdes enkla att tolka. 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.