Bild
Nästa artikel
PFAD försvinner från svenska drivmedel

PFAD försvinner från svenska drivmedel

NYHETER

PFAD kommer från den 1 juli 2019 inte längre att klassas som restprodukt och därmed kommer det inte att användas i så kallad miljövänlig diesel i Sverige. PFAD är en förkortning för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt vid palmoljetillverkning.

PFAD är den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige men den ökande efterfrågan har ökat avverkningen av regnskogen i Indonesien. Det används i HVO, så kallad förnyelsebar diesel, vars efterfrågan ökar vilket påskyndar avverkningen av regnskog i Indonesien.

Grundtanken bakom den nya förordningen som övergångsregeringen beslutat på initiativ av alliansen och vänsterpartiet är att definitionen av begreppet restprodukt ska bli snävare och mer precis. Om en råvara till biodrivmedel klassas som restprodukt tilldelas den automatiskt en mycket låg klimatpåverkan och behöver inte gå att spåra längre tillbaka än till fabriken där den uppstod. Detta ger biodrivmedel tillverkade av sådana råvaror stora konkurrensfördelar.

Enligt den nya förordningen ska en råvara få kallas restprodukt bara om dess ekonomiska värde är lågt i förhållande till den primära produkt som tillverkas.

All PFAD som uppstår vid raffinering av palmolja säljs på världsmarknaden som råvara till bland annat tvål, djurfoder och biodrivmedel. Gröna Bilister uppskattar att 15-20 procent av all PFAD som tillverkas i världen blir förnybar diesel som används i svenska fordon. Den stora efterfrågan har gjort att priset på PFAD vid årsskiftet hade stigit till i stort sett samma pris som primärprodukten palmolja.

Kravet blir därför i fortsättningen att PFAD måste vara spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier för markskydd som ställs på andra råvaror till biodrivmedel som till exempel de dyrare restprodukterna från svenskt skogsbruk och massaindustri.

Det är viktigt att notera att HVO inte kan användas i samtliga dieselmotorer. Hör med tillverkaren vad som gäller för just din modell.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.