Bild
Nästa artikel
Genrebild
Genrebild

Planer för ett trettiotal mackar för vätgas inom kort

NYHETER

Flera av husbilstillverkarna står i startgroparna för bränslecellsdrivna husbilar de närmaste åren. För att det ska bli verklighet krävs mackar och nu ska dessa byggas ut av Nordic Hydrogen Corridor.

Med stöd av det delvis EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) kommer en produktionsenhet för vätgas anläggas i Göteborgs Hamn. Det norska energibolaget Statkraft, som är en av samarbetspartners i projektet, kommer att ansvara för anläggningen.

Sveriges mål är att utsläppen inom inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Enligt Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi, publicerad i januari 2021, kan vätgasprojekten som är planerade i Sverige idag åstadkomma en utsläppsminskning på drygt 30 procent av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp.

Syftet med NHC är att främja infrastrukturen för vätgas genom att etablera en vätgaskorridor som binder ihop de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I projektet finns det stöd för en produktionsanläggning för vätgas, åtta vätgastankstationer samt bränslecellsfordon. Statkraft kommer tillsammans med Göteborgs Hamn att undersöka möjligheten att etablera en helt ny anläggning för produktion och hantering av grön vätgas inom Göteborgs hamn. 

Från start beräknas anläggningen, som ska byggas vid Risholmen i Göteborgs hamn, ha en effekt på fyra megawatt, med en produktionskapacitet på cirka två ton vätgas per dygn. Kapaciteten kan utvidgas om efterfrågan och nya användningsområden tillkommer. Vätgasanläggningen planeras att vara i drift i mitten av 2023 och kommer bland annat leverera vätgas till de åtta tankstationerna inom NHC-projektet samt till hamnen och vissa sjötransporter.


– ­Vätgas är ett av alternativen när de fossildrivna fordonen fasas ut. Vätgasdrivna fordon är egentligen elfordon, som producerar elen medan de körs. De släpper endast ut vattenånga samtidigt som luften renas då syret i luften används i processen. Vi ser ett stort intresse från kommuner och företag att gå med i NHC-projektet och att etablera tankstationer lokalt för koldioxidfria transporter. Det planeras cirka ett trettiotal vätgastankstationer i Sverige de kommande åren, varav åtta stöds av projektet, säger Pawel Seremak, projektledare för NHC.  

Den nya produktionsanläggningen innebär att förnybar el kommer att omvandlas till grön vätgas som sedan kan nyttjas lokalt eller distribueras dit vätgasen behövs. Vätgasen kan lagras och användas inom olika transportslag som kan ställas om till bränslecellsdrift.

– Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter inom snar framtid. Det här projektet ökar möjligheterna för en sådan utveckling genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor både på land och till sjöss, säger Per Rosenqvist, VD Statkraft.

Sveriges mål är att utsläppen inom inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Enligt Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi, publicerad i januari 2021, kan vätgasprojekten som är planerade i Sverige idag åstadkomma en utsläppsminskning på drygt 30 procent av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp.

Fakta NHC:

För att nå klimatmålen storsatsar EU på vätgas och bränslecellsfordon. Den nordiska vätgaskorridoren är en del av den stora EU-satsningen kanaliserad via Connecting Europe Facility (CEF), som ska stödja investeringar i infrastruktur. 

Trelleborg är första orten att teckna ett avtal om en vätgastankstation inom NHC-projektet. Tankstationen beräknas vara i drift under 2022. Uddevalla, Markaryd samt Linköping har signerat en avsiktsförklaring för totalt tre vätgastankstationer och en flotta med emissionsfria bränslecellsfordon av olika slag. 

Projektet leds av branschorganisationen Vätgas Sverige och övriga samarbetspartners är norska energikoncernen Statkraft, danska vätgasbolaget Everfuel, samt fordonstillverkarna Hyundai och Toyota.

Vad är en bränslecell?

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som kan tas om hand. Verkningsgraden hos en bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kan kompensera för den energiförlust som uppstår då vätgasen tillverkas.
 

  • En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. Membranet tillåter bara protoner att passera. 
  • På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de genererar elektricitet. Protonerna passerar genom membranet. På katodsidan förenas elektronerna och protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften. Reaktionen ger vatten (H2O). 
  • En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För att få en högre spänning kombineras många separata bränsleceller i en ”stack”. 
  • Den kemiska totalreaktionen i en bränslecell skrivs: 2H2 + O2 →2 H2O

Källa: Vätgas Sverige

Taggar: Nyheter

Med stöd av det delvis EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) kommer en produktionsenhet för vätgas anläggas i Göteborgs Hamn. Det norska energibolaget Statkraft, som är en av samarbetspartners i projektet, kommer att ansvara för anläggningen.

Sveriges mål är att utsläppen inom inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Enligt Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi, publicerad i januari 2021, kan vätgasprojekten som är planerade i Sverige idag åstadkomma en utsläppsminskning på drygt 30 procent av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp.

Syftet med NHC är att främja infrastrukturen för vätgas genom att etablera en vätgaskorridor som binder ihop de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I projektet finns det stöd för en produktionsanläggning för vätgas, åtta vätgastankstationer samt bränslecellsfordon. Statkraft kommer tillsammans med Göteborgs Hamn att undersöka möjligheten att etablera en helt ny anläggning för produktion och hantering av grön vätgas inom Göteborgs hamn. 

Från start beräknas anläggningen, som ska b

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Kampanjerbjudande – halva priset livet ut!

Den här artikeln är del av vår Premium-tjänst. För att få tillgång till den och alla andra Premium-artiklar behöver du teckna ett medlemskap. Just nu har vi ett extra förmånligt erbjudande: Halva priset livet ut.

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.