Nästa artikel
Rattsurfning ökar olyckor från 50 till 75 procent
NYHETER

Rattsurfning ökar olyckor från 50 till 75 procent

Publicerad 15 maj 2017
Den återigen aktuella frågan om så kallad rattsurfning, där Transportstyrelsen har föreslagit regeringen att besluta om ett tydligare förbud, paras nu med en analys av drygt 300 olyckor där förare har använt mobilen i samband med olyckan.

Rapporten, som utöver mobiltelefonen rör annan kommunikationsutrustning, är en del av Transportstyrelsens uppdrag att utvärdera de åtgärder som gjorts för att minimera trafikfarlig användning av denna typ av utrustning under färd.

Uppgifterna bygger på data från polis och sjukvård om olyckor som rapporterats in till informationssystemet Strada.

I dag är det inte obligatoriskt för polis eller sjukvård att rapportera om föraren använt mobil vid olyckan. Mörkertalet för olyckor orsakade av förare som rattsurfat kan därför vara stort.

Av de 300 olyckor som analyserats är singelolyckor där föraren kört av vägen och olyckor där en förare kört in i en framförvarande bil, så kallade upphinnandeolyckor, vanligast. 75 procent utgörs av singelolyckor (122 stycken) och upphinnandeolyckor (119 stycken). I jämförelse med alla olyckor under samma period utgör motsvarande olyckstyper cirka 50 procent. Nästan samtliga olyckor har inträffat med personbil.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.