Bild
Nästa artikel

Regeringen startar transportblogg

Nyheter

Många har ett intresse för lagar och bestämmelser runt fordon. Nu har regeringen startat en blogg som ska informera om just detta.

Bloggen ska ta upp viktiga frågor som berör samtlig trafik och transport i landet. Detta görs för att man ska få en inblick i vad tjänstemän gör för att öka säkerheten på vägarna. Bloggen drogs igång 12/1 i år och leds av näringsdepartementet. ww.naringsbloggen.se/transport/

Taggar: Nyheter, Hem

Kommentarer

#1
Sigvard Nilsson
2012-02-03 11:25

Hej!
HJS-Partilkerfilter är ej intresant i Sverige.
EU: s direktiv om luftkvalitet
Syftet med den europeiska ramdirektivet för luftkvalitet (1999/30/EG), deras dotter och deras motsvarande riktlinjer genomförandet av den federala Pollution Control Act (den federala Pollution Control Act) är att förbättra luftkvaliteten i synnerhet i de stora uppmätta europeiska städer.
Av denna anledning har värden och tröskelvärden för koncentrationer av vissa föroreningar i luften fastställts speciellt från vägtransporter förvärras av lite. Kväveoxider får det årliga medelvärdet är för närvarande 40 mikrogram per kubikmeter luft för partiklar på 20 mikrogram. Om värdena överskrids åtgärder i drabbade områden för att minska föroreningarna - för att säkerställa ett effektivt skydd av folkhälsan.

Intensifieringen av den tyska och europeiska föroreningar lagstiftningen gäller en situation i tyska städer, som kännetecknas av ökad trafikbelastning. Ansvarig är inte bara växer i motoriserade individuella prestationer, men framför allt i vägtransportsektorn.

I många tyska städer i synnerhet de som fastställts av EU: s gränsvärden för de föroreningar som kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) överskrids. Som svar har många landsting etablerade luft planer föroreningar som uppfyller de nya reglerna i den federala Pollution Control Act. För, som bärare av transporter och fysisk planering och kollektivtrafik, är det främst uppgift städer, effektiva åtgärder för att uppfylla EU att utarbeta riktlinjer och genomföra dem. utsläpp av diesel sot - en central del av partiklar - och kvävedioxid till är lägre i trafikteknik och icke- tekniska åtgärder som behövs. Var särskilt framgångsrika, har införandet av miljözoner beprövade, där endast fordon tillåtet att vara på väg med låga utsläpp av föroreningar. Därför är den federala regeringen fokuserar också på att främja diesel partikelfilter, vilket gör att även äldre fordon får goda utsläppsvärden.

Tyskland
Storbritannien
Indien
Schweiz
EU-direktiv

Tyvärr kan vi inte ge några exakta värden på utsläpp från din motor, eftersom den är modifierad från standard. Du bör istället vända dig till tillverkaren av partikelfiltret. Det enda vi kan säga bestämt är att din bil har ett lägre avgasutsläpp än original.
Fiat Group Automobiles Sweden AB
Jag har värden på min bil men ingen bryr sig

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.