Bild
Nästa artikel
Saknad markis ledde till hävning av köp

Saknad markis ledde till hävning av köp

NYHETER

En köpare av en husvagn kom i avtal överens om att en markis skulle monteras till leveransen. Detta skedde inte och han ville därför häva avtalet på grund av detta och andra fel, något säljaren motsatte sig. Hovrätten ger nu köparen rätt till skadestånd trots att husvagnen redan sålts vidare.

Det är tidningen Allt om Juridik som skriver att en man köpte en husvagn för drygt 200 000 kronor av ett ej namngivet företag.

I avtalet var överenskommet att det skulle monteras en markis på husvagnen, något som aldrig blev utfört. Detta, samt andra av köparen påstådda fel där det nämns repor i fönster och läckage i vattentank, menade köparen var skäl för hävning av avtalet. Företaget menade att det inte förelåg några fel och att de inte avsåg att gå med på en hävning. Köparen sålde då husvagnen i sin tur på en auktion.

Såväl Tingsrätten som Hovrätten ger köparen rätt och menar att vidareförsäljningen inte påverkar dennes rätt till ersättning i enlighet med konsumentköplagen då säljföretaget dröjt oskäligt länge med att reglera tvisten. Köparen ansågs dessutom ha påtalat felen i tid vilket är en förutsättning för reklamationsrätten. Domstolen ansåg vidare att köparen hade visat att felen var av väsentlig betydelse för honom, och att han därmed haft rätt att häva köpet. Att husvagnen sålts vidare ansågs av rätten vara ett skäligt agerande i den uppkomna situationen varför det i detta fall inte förtog reklamationsrätten som i första hand är en garanti för att säljföretaget åtgärdar en konstaterad brist.

Ersättningen fastställdes till köpeskillingen med avdrag för det belopp auktionen inbringade.

Hela artikeln i Allt om Juridik hittar du här.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.