Bild
Nästa artikel

Ska man lämna nyckeln i bilen vid en olycka i tunnel?

NYHETER

Trafikverket har efter olyckan i Stockholm där en buss fattade eld vid tunnelmynningen sett en anledning att komma med rekommendationer om hur man bör agera.

Visserligen är bränder i tunnlar ovanliga men händer det ändå så är riskerna stora och det gäller att agera både rätt och snabbt. Inte minst har frågan fått ökad aktualitet i takt med att det finns fler el- och gasdrivna fordon, något som inte minst räddningstjänsten har efterfrågat. Det har även rests önskemål om en särskild färg på registreringsskyltarna på extra brandfarliga fordon för att inte ett explosivt brandförlopp ska komma som en total överraskning.

I nya större och modernare tunnlar är trafiken separerad i två tunnelrör. För att få ett jämnt trafikflöde visar informationssystem rätt hastighet för detta vilket ska minska risken för upphinnandeolyckor. Nödutgångarna är konstruerade för att stå emot brand och hindra rök från att tränga in och dessutom finns brandsläckningsutrustning och hjälptelefon. Alla signaler från de olika säkerhetsinstallationer går till trafikcentraler som är bemannade dygnet runt.

Man får nog säga att risken är låg och Trafikverket påpekar att det är ovanligare med denna typ av olycka än att råka ut för något på en väg i det fria. Vissa av råden de ger kan möjligen ses som självklara men vi återger dem som Trafikverket har formulerat sig.

När du kör in i en vägtunnel
  • Avsluta mobiltelefonsamtal – ta av solglasögonen.
  • Kör med framförhållning – visa hänsyn. Undvik onödiga filbyten. Anpassa hastigheten och håll avståndet till fordonen framför dig, även när trafiken rör sig långsamt.
  • Lyssna på information via radio.
Om bilen går sönder eller om det händer en olycka
  • Slå på varningsblinkrarna. Försök köra fordonet in till vägkanten eller en nödparkeringsficka. Stäng av motorn.
  • Om det inte är akut: Sitt kvar i bilen eller håll dig skyddad från trafiken i anslutning till bilen. Tillkalla hjälp via assistansknapp längs med tunnelväggen eller telefon.
  • Om läget är akut: Lämna bilen, gärna med nyckeln i. Ta dig till närmsta nödutgång. Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112.
Om det brinner
  • Lämna fordonet och ta dig till närmaste nödutgång.
  • Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112.
  • Följ instruktioner på informationsskyltar, i högtalare och från räddningspersonal.

När vi läste råden reagerade vi på att man bör lämna bilen med nyckeln i. Det krockar med försäkringsbolagens krav att ett fordon ska vara låst och om någon frivilligt lämnar över nyckeln betraktas inte händelsen som stöld och att ersättningskraven därmed kan avvisas.  Även rent allmänt kan sägas att de flesta av oss nog med en viss ovilja lämnar fordonet med nyckeln i och i normalfallet är det till och med olagligt.


Vi tog därför kontakt med försäkringsbolaget If för att höra deras syn på denna rekommendation från Trafikverket. Deras presstalesman gav oss då detta svar:

– Jag kollade din fråga om hur vi ersätter en kvarlämnad bil i tunnel med vår motorexpert. Tydligen var det inte så klurigt – om en myndighet rekommenderat att du lämnar fordonet med nycklarna i så betraktar vi den som låst och reglerar skadan normalt, det vill säga ersätter bilen.

Vi har inte kollat med fler försäkringsbolag och vill du vara helt på den säkra sidan kan du skicka ditt bolag ett mail så du har svaret dokumenterat.

Trafikverkets tunnelsystem har omfattande säkerhetssystem och för att lugna de som vill känna sig förberedda har de gjort en film om hur våra tunnlar som princip är konstruerade. Även EU har tagit fram en broschyr med rekommendationer om hur man kör säkert i tunnlar. I den beskrivs vanliga säkerhetsutrustningar i tunnlar och hur man bör köra vid normal trafik och hur man bör agera vid köer, stopp och olyckor. Här finns broschyren: Om vägtunnlar i EU

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.