Bild
Nästa artikel
Sverige sjua i trafiksäkerhet

Sverige sjua i trafiksäkerhet

NYHETER

Målet om en halvering av dödsolyckor till 2020 inom EU räknat från 2010 års nivå ser inte ut att kunna nås. Under 2018 minskade olyckorna med en procent vilket kräver en minskning med 21 procent under 2019 och 2020. Kolla in var du kör säkrast!

Hur bra ett land är på trafiksäkerhet kan mätas på flera sätt, exempelvis som den minskning som uppnås från år till annat samt hur många som omkommer i förhållande til befolkningens storlek.

Sverige brukar framhålla sig som ett trafiksäkersmässigt framstående land men vi har inte längre någon tätposition. 2010, när mätningarna började låg vi etta men har sedan dess fått se oss omsprungna av sex länder och det är enbart två länder som sedan dess har försämrade siffror nämligen Sverige samt Nederländerna.

Det är European Transport Safety Council, ETSC, som varje år tar fram statistik över olyckor med dödlig utgång på EU:s vägar. Statistiken för 2018 visar att utvecklingen mot säkrare vägar och färre omkomna stannade av ytterligare jämfört med tidigare år. Under perioden 2013-2017 minskade antalet omkomna med 4 procent, under 2018 var minskningen endast 1 procent. Detta trots att andelen fordon med olika typer av säkerhetshöjande förarstöd hela tiden ökar.

Norge är, som vi tidigare skrivit om, det land där det är lägst risk att omkomma i trafiken räknat per miljoner invånare, inte bara inom EU utan de innehar även VM-titeln. Norge ligger på 20 omkomna, Sverige hade 32, genomsnittet i EU var 49 men sämst i klassen var Rumänien med 89. Totalt omkom 25 047 människor i trafiken på vägar inom EU under 2018.

Trots att Norge får ses som ett föredöme har de hittills under 2019 haft en negativ utveckling. Hittills i år visar deras preliminära siffrorna 50 omkomna vilket är en ökning med tio procent, fem personer, sedan 2018. Deras statistik visar även att män löper en betydligt större risk, 39 mot 11, och att det är mötesolyckor och utfarter från tvärvägar som skördar flest offer.


För Sveriges del var utvecklingen under 2018 dyster. 324 personer omkom på vägarna vilket var en ökning med 72 personer, cirka 25 procent, gentemot 2017. Den hittillsvarande preliminära statistiken för 2019 visar på ungefär samma nivå som 2018, 95 år 2019 mot 99 år 2018 under januari-maj, och de flesta bedömare ser det som osannolikt att Sverige kommer att kunna nå sitt nollvisionsmål.


När det gäller trafiksäkerhetsutveckling vinner Irland European Transport Safety Councils utmärkelse för sitt arbete med att minska antalet omkomna på vägarna och där har antalet omkomna minskat med mer än 30 procent sedan 2010. Landet står i kontrast till EU som helhet, där minskningen av antalet omkomna i trafiken var så liten som en procent jämfört med 2017 och enligt ETSC har bildandet av en särskild trafiksäkerhetsbyrå i Irland varit en starkt bidragande orsak till de minskade antalet omkomna.

Den låga minskningen totalt sett innebär att EU-målet om en halvering av dödsolyckorna mellan 2010 och 2020 inte ser ut att nås. För att nå målet krävs en minskning med 21 procent under 2019 och 2020.

I Sverige gick utvecklingen av antalet döda i trafiken under 2018 åt fel håll. 

– Vi har, liksom EU som helhet, sett en tydlig stagnation sedan 2013 och 2018 ökade antalet omkomna jämfört med 2017. Målet om maximalt 220 dödade år 2020 kommer sannolikt inte ut att kunna nås, säger VTI-forskaren Anna Vadeby, som bidrar till rapporten med data från Sverige. För att minska antalet dödade behövs ytterligare åtgärder som riktas både mot bilister och oskyddade trafikanter och då är till exempel ökad hastighetsefterlevnad och sänkt medelhastighet mycket viktigt.

– Under de närmsta veckorna och månaderna kommer nyvalda ledamöter inta sina platser i EU-parlamentet och nya EU-kommissionärer kommer att utses. Det är viktigt att det nya ledarskapet behåller den ambitionsnivå för att ta itu med trafiksäkerheten som vi sett inom EU de senaste åren, skriver ETSC i ett pressmeddelande.

Om rapporten

Road Safety Performance Index (PIN) är ett verktyg för att hjälpa de medverkande länderna att förbättra sin trafiksäkerhet genom att identifiera och främja de metoder som fungerar bäst. Det är ETSC, European Transport Safety Council, en organisation baserad i Bryssel, som står bakom projektet.

Alla länder i EU samt Israel, Norge, Serbien och Schweiz är med i jämförelsen som täcker relevanta områden för trafiksäkerhet som trafikanvändarbeteende, infrastruktur och fordon samt trafiksäkerhetspolitik. Nationella forskningsorganisationer och oberoende forskare från 32 länder deltar i programmet.

VTI är medlem i organisationen sedan 2006, för närvarande på uppdrag av Trafikverket. Forskarna Anna Vadeby och Astrid Linder deltar som representanter för VTI.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.