Bild
Nästa artikel
Trafikverket får kritik från Riksrevisionen

Trafikverket får kritik från Riksrevisionen

NYHETER

Det finns kvalitetsproblem med hur Trafikverkets tillämpar fyrstegsprincipen för att planera investeringar i infrastrukturen. Det menar Riksrevisionen efter en granskning. Trafikverket ser samma utvecklingsbehov, ett arbete med förbättringar pågår.

Trafikverket ska pröva alla stora investeringar i infrastrukturen enligt en fyrstegsprincip. I steg ett undersöks om en brist kan lösas genom att påverka efterfrågan på transporter. I steg två ser man om det går att använda den befintliga infrastrukturen effektivare. I det tredje steget prövas begränsade ombyggnader och först i det fjärde steget övervägs nyinvesteringar eller stora ombyggen.

Det har riktats kritik mot att fyrstegsprincipen inte får genomslag i den faktiska planeringen. Mest fokus läggs fortfarande på steg tre och fyra. Riksrevisionen har nu granskat hur Trafikverket tillämpar fyrstegsprincipen.

– Det är väldigt positivt att Riksrevisionen valt att titta på det här området. De identifierar samma utvecklingsbehov som vi själva har sett, som vi redan har börjat arbeta med. Men det är bra att få en ”second opinion” som blir ett stöd för vårt eget utvecklingsarbete, säger Lennart Kalander avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

Resultatet av Riksrevisionens granskning kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Steg ett-åtgärder är sällan användbara för att eliminera brister i transportinfrastruktur.
  • Det trafikslagsövergripande perspektivet har inte fått tillräckligt genomslag.
  • Åtgärdsvalsstudier som underlag för val av åtgärder behöver förbättras.
  • Åtgärdsval i den nationella planen baseras ibland på äldre underlagsmaterial.

Riksrevisionen föreslår att Trafikverkets preciserar begreppet ”brist” tydligare. Kvaliteten i åtgärdsvalsstudierna bör höjas, och huvudalternativen som ställs mot varandra i ett åtgärdsval bör mer spegla stegen två till fyra. Dessutom behövs en bättre kunskapsöverföring internt i Trafikverket.


– Det är intressant att Riksrevisionen föreslår att regeringen ska förtydliga hur generella steg 1-åtgärder så som avgifter, skatter, subventioner och en mer genomtänkt samhällsplanering ska hanteras, säger Lennart Kalander. Det handlar om hur regeringen vill styra omställningen mot ett hållbart samhälle.

– Man ska också komma ihåg att åtgärdsvalsstudier är en i detta sammanhang ganska ny metod som vi började med 2012. Vi försöker hela tiden utveckla vårt arbetssätt parallellt med att vi tillämpar fyrstegsprincipen. De förbättringar vi kommer fram till införs direkt i våra pågående åtgärdsvalsstudier
, säger Lennart Kalander.

Riksrevisionens granskningsrapport om fyrstegsprincipen (Riksrevisionens webbplats)

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.