Bild
Nästa artikel
Transportstyrelsen föreslår ändrade avgifter

Transportstyrelsen föreslår ändrade avgifter

NYHETER

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal ändrade avgifter, både sänkningar och höjningar inför 2020. Bland annat kan det bli dyrare att förnya sitt körkort.

Transportstyrelsen ser varje år över sina avgifter för att säkerställa att intäkterna motsvarar kostnaderna. Eftersom branschen vill ha förutsägbara avgifter görs en större översyn var tredje år och enbart mindre justeringar mellanliggande år. Avgiftsförslaget till 2020 är resultatet av en sådan mer genomgripande översyn och sammantaget beräknas avgiftsuttaget 2020 öka med cirka fyra procent jämfört med 2019 men innehåller såväl höjningar som sänkningar.

En höjning som påverkar alla som ska ta eller förnya körkort är körkortsavgiften, som förslås öka med 30 kronor till 280 kronor. Samtidigt föreslås en sänkning av avgiften för registreringsskylt med 10 kronor till 80 kronor. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

– Vi försöker hålla avgifterna stabila över tid och att undvika justeringar varje år. Det är också ett önskemål från branschen för att de ska ha möjlighet att förutsäga vilka kostnader de kommer att få. Vår ambition är att merparten av avgifterna nu ska kunna vara oförändrade på några års sikt, säger ekonomidirektör Mats Ringqvist.

Transportstyrelsens skriver på sin hemsida att deras bedömning är att det ökade avgiftsuttaget endast får begränsade negativa konsekvenser för avgiftsbetalarna.

De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och intäkter från de avgifter som myndigheten tar ut.

Här kan du läsa hela förslaget.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.