Bild
Nästa artikel
VTI har följt upp ny taktik mot fortkörningar

VTI har följt upp ny taktik mot fortkörningar

NYHETER

VTI har utvärderat nya arbetsmetoder för hastighetsövervakning som testats på olycksdrabbade vägar i polisområde väst. Metoden ledde till ökad synlighet och fler kontroller samt att hastighetsöverträdelserna och medelhastigheten minskade under insatsperioden.

Mätningar på det statliga vägnätet under 2016 har visat att endast 44 procent av trafikanterna håller hastighetsgränserna. En ökad hastighetsefterlevnad skulle kunna minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken och i det arbetet är polisen en viktig aktör.

Polisen i Region Väst har testat en ny arbetsmetod på några olycksdrabbade vägsträckor med syftet att minska fortkörningarna. VTI har utvärderat polisens upplevelse av metoden, intern och extern kommunikation och effekter på medelhastigheter och hastighetsöverträdelser.

Resultat när det gäller polisens upplevelser visar att de flesta är positiva till insatsen som helhet.

– De tillfrågade poliserna tycker det är bra att trafikfrågorna kommit på agendan och att de fått positiv respons från medborgarna. De tycker också att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt som får acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet, säger Anna Vadeby.

Insatsen ledde till fler kontroller än vad som annars hade skett, vilket polisen tyckte var viktigt.

Mätningar som gjordes speciellt för insatsen visar på en tydlig tendens att det var större minskningar av andelen överträdelser där efterlevnaden varit låg före insatsen. Efter insatsperioden tenderade andelen överträdelser att öka igen. Även medelhastigheterna minskade något under insatsperioden.

– Sammanfattningsvis kan konstateras att metoden generellt togs emot positivt av polisen och att hastighetsefterlevnaden framför allt förbättrades där efterlevnaden varit dålig innan insatsen. För att få bra effekter vid framtida insatser är det därför viktigt att välja platser med låg hastighets­efterlevnad. Det är också viktigt med återkommande hastighets­övervakning eftersom vi såg en återgång efter insatsens slut.


Arbetsmetoden

Under en trafikinsats veckorna 43–45 2016, intensifierades hastighetsövervakning på 13 utpekade vägsträckor och syftet var att sänka medel­hastigheten på vägavsnitten. Insatsen innebar fokus på tre olika åtgärder:

  • korta hastighetskontroller på olycksdrabbade vägar (20 minuter, rapportering från 6 km/tim över hastighetsgräns)
  • civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserade på aggressiv körning
  • övervakning med mobil automatisk trafiksäkerhetskamera som komplement till de manuella kontrollerna.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.