Bild
Nästa artikel

SVT uppmärksammar fallgrop vid bilköp.

NYHETER

I ett inslag i Rapport lyfter SVT upp en person som råkat illa ut vid en fordonsaffär. Bilen hade fordonsrelaterade skulder vilka inte köparen uppmärksammat. Då skulden följer fordonet blev den nya ägaren betalningsansvarig. Läs hur du undviker problemet!

Att köpa en bil, eller för den delen en husvagn, har sina risker och man måste vara klar på hur man undviker dem.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler i Sverige med syfte att motverka användandet av så kallade bilmålvakter. Reglerna innebär att om ett fordon har gamla obetalda fordonsrelaterade skulder (fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgifter etc.) och om den betalningsskyldige ägaren inte har några tillgångar, så kan Kronofogden ta fordonet i anspråk och sälja det för att täcka de fordonsrelaterade skulderna. Det gäller även om fordonet har en ny ägare.

Problemet med bilmålvakter är omfattande. När vi skrev om situationen i juni 2015 fanns 121 personer i Sverige som ägde fler än 100 fordon var, 11 av dem ägde mer än 1 000 fordon. Var tionde bil i Malmö beräknades ägas av en bilmålvakt.

Tanken bakom lagen är att fordonet blir säkerhet för de skulder som det ger upphov till så att myndigheterna kan få ett stopp på den omfattande smitningen från exempelvis parkeringsböter som bilmålvakten inte har inkomster eller tillgångar för att betala. Eftersom fordonet är "satt i pant" för myndighetens fordran följer att skulden hamnar hos den som för ögonblicket äger ett fordon med en oreglerad skuld.

I SVT:s inslag intervjuas infrastrukturminister Tomas Eneroth som säger att frågan utreds och att regelverket kan komma att ändras. Enligt Transportstyrelsens presstjänst finns dock vare sig något färdigt förslag eller någon tidsplan för en sådan ändring. Orsaken till diskussionen om en regeländring är att man vill ta reda på om lagändringen från 2014 fått avsedd effekt.

En person som inte är ägare till ett fordon kan inte via e-tjänster (skärmuppgifter) få reda på dessa skulder i sin helhet. Finns obetalda skatter som påverkar brukanderätten (läs fordonsskatt) så framkommer dock detta i fordonets allmänna information som även den som inte äger fordonet ser. Men gäller det trängselskatt eller broavgifter syns de inte i dessa tjänster då lagkrav (PUL) sätter stopp för sådan information. Däremot har du rätt att få informationen via telefontjänster med röstmeddelanden. Finns sådana skulder, vilket du kan kontrollera dygnet runt, ska du naturligtvis inte göra någon affär innan du gått vidare med din kontroll. Säkrast är förstås att avstå från att köpa ett fordon som har restförda skulder.

Tjänsten nås via Transportstyrelsens kundtjänsts vanliga telefonnummer, 0771-14 15 16. Den som ringer når tjänsten genom att säga förslagsvis "ägaruppgifter" när rösten ber ringaren berätta vad denne vill ha hjälp med. När kundtjänsten är stängd kommer man till tjänsten genom knappval 1.

– Det är viktigt att det är enkelt att kontrollera om ett fordon har obetalda fordonsrelaterade skulder. Den automatiska telefontjänsten innebär att man inte längre är bunden till kontorstider. Många fordonsaffärer görs under kvällar och helger och därför är det bra att kontrollerna nu också går att göra vid dessa tidpunkter, sa Jan-Olov Öhrn, skatte- och avgiftsdirektör på Transportstyrelsen i maj 2016.

Kruxet är alltså att om skulderna gått vidare till Kronofogden syns inte de påförda avgifterna och räntorna via denna tjänst. Likaså kan äldre skulder ha rensats bort men kan finnas hos Kronofogden vilket måste kontrolleras under kontorstid.

I tv-inslaget kan man få intrycket att att skulden är omöjlig att kontrollera. Det går dock att göra dygnet runt, men kräver förstås att man vet att den måste utföras och finns det skulder kan hela kontrollen bara utföras under kontorstid.

Ett annat sätt för en säljare att lura köparen är att fordonet ställs av i samband med ägarbytet. Den överskjutande skatten återbetalas i så fall till den som ställt av fordonet, görs det på "rätt" sätt återbetalas skatten till säljaren och köparen måste då förstås betala skatten för att få rätt att framföra fordonet, något att tänka på om skatten på husbilar höjs kraftigt.

Däremot är pantförskrivningar svårare att kontrollera. Visserligen finns en markering om lån där fordonet är pant i bilregistret men denna uppgift bygger på att långivaren meddelar bilregistret om att så är fallet. Det enda säkra sättet att förvissa sig om detta är att säljaren visar upp sin inköpshandling, och det ska en köpare alltid kräva. Likaså att säljaren legitimerar sig och är samma person som står som registrerad ägare i bilregistret. Observera att bilregistret (CBR) inte är ett bevis på äganderätten, något som några bittert fått erfara.

En annan viktig aspekt är att något "köp i god tro" inte längre finns och kontrollerar du inte ägarförhållandet kan du tvingas lämna tillbaka fordonet till den rättmätiga ägaren och pengarna du betalat till säljaren är en separat process. Du kan alltså bli av med både pengar och fordon.

SÅ HÄR KONTROLLERAR DU OM ETT FORDON HAR EN SKULD

Transportstyrelsens fordonskundtjänst

För att kontrollera om det finns obetalda fordonsrelaterade skulder på ett visst fordon kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16. Telefonen är röststyrd. Om du till exempel säger "ägaruppgifter" så når du deras automatiska tjänst, där du får uppgifter om fordonsrelaterade skulder. Du når tjänsten dygnet runt, även när deras kundtjänst har stängt.

Om en obetald skatt eller avgift har överlämnats till Kronofogden tillkommer även deras avgifter för att hantera ärendet. Observera att Transportstyrelsen inte har uppgift om Kronofogdens tillkommande kostnader.

Kronofogdens kundtjänst

Om ett fordon har obetalda fordonsrelaterade skulder som överlämnats till Kronofogden bör du vända dig dit för att få ett besked om hela skuldbeloppet. När Kronofogden tar hand om en obetald skatt eller avgift påför de en grundavgift för varje ärende. Telefonnummer till Kronofogdens kundservice är 0771-73 73 00.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.