Bild
Nästa artikel

Tillåtet bygga om till euro 6

NYHETER

Diskussionens vågor har gått höga om det går att bygga om en euro 5 till euro 6 och därigenom klassa upp bilen så den blir tillåten i stadskärnor. Nu har ADAC bevisat att det går att klara detta.

Tyska ADAC, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, är Tysklands och Europas största bilägarorganisation och hade 2013 strax över 18,5 miljoner medlemmar. Ni som kört i Tyskland har sannolikt sett deras gula bilar efter vägarna, ofta benämnda de gula änglarna, en uppskattad service de erbjuder sina medlemmar. I deras hjälpverksamhet ingår även knappa 40 helikoptrar som hjälper till med sjuktransporter. Imponerande service men var fjärde invånare i Tyskland skapar tillsammans de resurser som troligen ingen annan motororganisation kommer i närheten av.

ADAC Würtemberg tillsammans med transportdepartementet i delstaten Baden-Würtemberg bestämde sig för att se om det går att bygga om dieseldrivna bilar som vid typningen var godkända för euro 5 till euro 6 eftersom det trots att euro 5 nysåldes tills helt nyligen inte längre får köras i allt fler tyska städer. Teststationen blev Technik Zentrum des ADAC och de provade med två personbilar och två transportbilar varav en var den för husbilar så vanliga Fiat Ducato. Den Ducato som testades var en 130 Multijet 2,3 D som de testat med respektive utan eftermonterad SCR (Selective Catalytic Reduction) från HJS. Biltillverkarna har hittills ställt sig skeptiska till en sådan uppgradering och hävdat att SCR inte borde ge den uppmätta minskningen.

ADAC köpte bilarna som därefter kontrollerades så att de var i det skick som typningen stadgar. Testexemplaren var euro 5 bilar som varierar i ålder från ett till fem år och med en körsträcka på mellan 2 000 och 9 500 mil. Just Ducatons ålder och miltal är inte angivet på ADAC:s hemsida.

Vid den initiala uppmätningen visade det sig att kväveoxidutsläppen från de fyra provade fordonen var särskilt höga i stadstrafik. De testade fordonen efter den nya WLTC-cykeln (worldwide harmonized light vehicles test procedure, som började tillämpas i september 2017), RDE (real driving emissions, som börjar tillämpas 2020) samt den äldre NEDC som gällde vid fordonets ursprungliga godkännande. Det visade sig vara stor skillnad mellan varm och kall motor, när cykeln kördes med varm motor ökade utsläppen i vissa fall betydligt skriver ADAC.

Resultaten visar att kväveoxidutsläppen kan minskas med cirka 50 procent även under ogynnsamma förhållanden tack vare ett eftermonterat SCR-system. Med en tysk landsomfattande eftermontering av euro 5 bilar med SCR bedömer ADAC att vägtrafikutsläppen skulle minska med upp till 25 procent.

Hela testresultatet finns här, dock på tyska.

På den nyligen avslutade mässan CMT i Stuttgart fanns det tyska företaget KLS-Motorenbau som specialiserat sig på att bygga om äldre dieselbilar till nyare standard. I Tyskland godkänner myndigheterna dessa ombyggnader för deras miljöcertifiering, Feinstauplakette, för innerstadskörning. En ombyggnad kostar i Tyskland upp till cirka 3000 euro.

KLS-Motorenbau hävdar att Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes Sprinter och Renault Master kan byggas om til Euro 6 vilket gör att de blir godkända för den högsta miljöklassningen i Tyskland.

Vi hörde med Transportstyrelsen om hur de ser på möjligheten att få en euro 5 bil uppklassad till euro 6. Per Öhlund, MSc Mechanical Engineering, svarade oss så här:

– Det är möjligt att uppgradera en bil så att den uppfyller en bättre kravnivå, till exempel från euro 5 till euro 6.
 
Att göra en ändring som denna på en svensk bil innebär att bilen är ändrad från det godkända utförandet. Bilägaren är då enligt fordonslagen skyldig att göra en registreringsbesiktning och då visa att för bilen gällande krav är uppfyllda.
De gällande obligatoriska kraven beror på datum för första registrering. Enligt ditt exempel var euro 5 obligatoriska krav vid tidpunkt för första registrering, det är alltså de som bilen jämförs mot för att avgöra kravuppfyllelse vid en registreringsbesiktning.
 
Vill bilägaren även göra en uppgradering till en bättre nivå behöver intyg visas som styrker att bilen efter ombyggnad klarar den bättre nivån, till exempel euro 6.   
Nya tekniska uppgifter kan då skrivas in i vägtrafikregistret.
En registreringsbesiktning är alltså  den förrättning som behövs för att ändra tekniska uppgifter i vägtrafikregistret.
 
Jag gissar att svårigheten ligger i att ta fram intygen, då det krävs omfattande och kostsamma tester för att typgodkänna en euro 6 bil, motsvarande tester behövs även för en uppgradering. Skillnaden är att det inte behövs ett formellt typgodkännande, det räcker med en testrapport. Vi ställer inte krav på ett typgodkännande i den svenska lagstiftningen utan det räcker med att visa att kraven uppfylls.

Är ett intyg från tyska TÜV tillräckligt?

Om det innehåller tydlig information så att det går att fastställa att den ombyggda bilen med ombyggnaden uppfyller euro 6 kraven kan det vara tillräckligt.

Din formulering tyder på att det görs en bedömning från fall till fall. Under förutsättning att intyget uppfyller de krav du anger, blir då bilen godkänd? Om bilen godkänts av TÜV för euro 6, kan den då registreras som euro 6 i Sverige även om den ursprungligen var klassad enligt euro 5?

Det görs en individuell bedömning, en registreringsbesiktning handlar om ett enskilt fordon.
Bara för att en motsvarande bil blir godkänd i Tyskland behöver det inte vara samma bedömning i Sverige.
Det är inte självklart att vi har samma lagstiftning för begagnade fordon, jag tror inte att det är så.
EU gemensamma krav gäller när nya fordon registreras. När de är registrerade har Eus länder egen nationell lagstiftning.
I Sverige är kravet att begagnade fordon ska uppfylla kraven som motsvarar de EU gemensamma kraven för tidpunkten för första registrering.
Om du vill uppgradera ett fordon till en högre nivå ska du uppfylla kraven för den nivån. Om Tyskland har samma reglering kan jag inte säga.
Men om intygen från TÜV, eller vem det nu är från, klart anger att det fordon som är under bedömning med en ombyggnad klarar samtliga euro 6 krav så ska det vara ok även i Sverige.
Om du importerar en bil som uppgraderats i Tyskland som euro 6 kommer det att kunna registreras som euro 6 även i Sverige.  

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.